walden-pondچطور سختی موقت و دائم آب را اندازه بگیرم؟
آب سخت آبی با میزان بالای املاح معدنی محلول می باشد و معمولا در مناطق آهکی و گچی بیشتر دیده می شود.
این املاح معدنی می توانند به دو نوع تقسیم شوند و سختی اغلب در دو طبقه قرار می گیرد:سختی دائم و موقت آب
سختی آب در عناصر حرارتی ته نشست ایجاد کرده و می تواند به آب ظاهر ابری بدهد, روی مزه اش تاثیر گذارده و میزان کف کردن صابون را کاهش دهد.


چطور می توان سختی آب را اندازه گرفت؟آیا می توان سختی موقت و دائم آب را جداگانه مورد سنجش قرار داد؟
انواع سختی آب
سختی آب را می توان در دو دسته قرار داد:سختی دائم و موقت آب
سختی موقت به این خاطر به این نام خوانده شده است که به سادگی با جوشاندن آب بر طرف می شود.این امر سبب می شود که املاح معدنی بی کربنات(بی کربنات کلسیم و بی کربنات منیزیوم) به شکل ته نشست های جامد, مثل چیزهایی که در جداره کتری دیده می شود, در بیایند و به اندازه مقادیر ته نشین شده از سختی آب بکاهند.
سختی دائم فقط می تواند توسط فرآیندهای تبادل یونی, همانند آن هایی که در سیستم های نرم کننده آب اتفاق می افتد, حذف شود.این نوع سختی به وسیله املاح معدنی سولفاته(سولفات و سولفیت کلسیم و منیزیوم)ایجاد می شود.
اندازه گیری سختی آب
محدوده زیادی از کیت های در دسترس هستند که سختی را اندازه می گیرند; از نوارهای آزمایش ساده تا کیت های شمارش قطره ای و در نهایت رنگ سنج های الکترونیکی.ولی همه این ها به سادگی سختی موجود را اندازه می گیرند و اختلاف بین سختی دائم و موقت را بیان نمی کنند.
برای همین است که نمونه را باید قبل و بعد از جوشاندن تست کرد.
سختی بعد از اینکه نمونه جوشیده شد سختی دائم است و سختی موقت براحتی از رابطه زیر به دست می آید:
سختی موقت=سختی قبل از جوشاندن منهای سختی بعد از جوشاندن
اگر مایلید فعالیت خود را با صرف هزینه ای مختصر در سایت یاشار بوم راشین تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.