walden-pondکلر به دلیل توانایی حذف میکروارگانیزم های مضر جزء اساسی سیستم های آبرسانی شهری،صنعتی و تصفیه فاضلاب بوده است.با این حال در سیستم های اسمز معکوس غشاها توسط کلر آب مغذی براحتی آسیب می بینند.
آسیب کلر به غشا می تواند منجر به پس زدگی کمتر نمک و نفوذ آب دارای کیفیت پایین گردد.این امر به نوبه خود منجر به جایگزینی پر هزینه غشا و از کار افتادگی سیستم می گردد.

ROPIC
آسیب کلر می تواند عملکرد غشاهای RO را متوقف گرداند.
اگر کلر در آب مغذی باشد باید برای خنثی سازی آن از محلول سولفیت سدیم، بستر کربن یا ترکیب این دو استفاده نمود.شاید فناوری های دیگر هم خوب کار کنند.با این حال بعضی اوقات بهره بردارانی که از این فناوری ها استفاده نموده و میزان کلر را پایش می کنند با غشاهای RO آسیب دیده توسط کلر مواجه گشته اند.
به برخی از دلایل کلر سیستم کلرگیری از قبیل محلول های بی سولفیت غیر فعال شده، بستر های کربنی قدیمی، نقایص پمپ و بی دقتی انسانی رد می شود.با این حال احتمال اینکه تست کلر غلط باشد هم از مسایلی است که زیاد پیش آمده و کاملا باید مورد توجه قرار گیرد.تست عمومی کلر تست دی پی دی می باشد.(این تست، تست N DPD یا N، N-diethyl-p-phenylenediamine می باشد) یک نگاه اجمالی به برخی روش های آزمایش غلط می تواند به بهره برداران کمک کند که مشکل ایجاد شده برای سیستم های RO را حل کنند.
آسیب کلر
برای جلوگیری از اکسیداسیون غشاهای نازک RO ، آب مغذی باید کلرزدایی شود.اغلب غشاها تا حدودی در برابر کلر مقاومت می کنند.با این حال این امر تنها تا زمانی که کاهش قابل ملاحظه در پس زدگی نمک اتفاق بیفتد وجود خواهد داشت.آسیب دیدن غشا توسط کلر می تواند با افت اولیه جریان غشا که با افزایش جریان غشا و عبور نمک پیگیری می شود کشف شود.
برای غشاهای Dow FilmtecTM RO تنزل کیفیت می تواند بعد از تقریبا 200 الی 1000 ساعت مجاورت با یک میلی گرم بر لیتر کلر آزاد اتفاق بیفتد.متاسفانه آسیبی که کلر روی غشاها می گذارد غیر قابل برگشت است و گام های مناسب برای جلوگیری از آن باید برداشته شود.
یک نقطه ضعف فرآیند کلرزدایی این است که می تواند منجر به آلودگی غشا شود.برای سال ها، رویه بهره برداری استاندارد بر استمرار کلرزنی و کلرزدایی متمرکز بوده است.با این حال هنوز آلودگی متعاقب کلرزدایی یک مشکل عمومی می باشد.وقتی کلر با مواد آلی آب واکنش می کند آن ها را به اجزای قابل تجزیه زیستی بیشتری تجزیه می کند.به استثنای سیستم هایی که غالبا ضد عفونی می شوند، میکروارگانیزم ها می توانند بعد از کلرزدایی براحتی رشد و نمو کنند زیرا مواد مغذی افزایش می یابد اما کلری که روی غشا به عنوان پیشگیری کننده عمل کند وجود ندارد.
دیگر روش های کلرزدایی همچون اعمال کلر خارج از خط تا مقطع پیش تصفیه در عمل در حال رشد هستند.همه این ها نیازمند پایش و بهره برداری دقیق هستند تا مانع از آلودگی غشا توسط میکروارگانیزم ها شوند.
ایرادات تست کلر
تست روتین و معمول کلر برای بهره برداران ضروری است و در سال های اخیر راحت تر شده است.در عمومی ترین تست کلر از قرص های معرف از پیش اندازه گیری شده استفاده می شود که شامل ترکیبی از دی پی دی و برخی بافرها می باشد.اگر در آب کلر باشد با دی پی دی واکنش کرده و دو محصول تولید می کند:یک وورستر به رنگ صورتی و یک ایمین بی رنگ.غلظت کلر به سرعت توسط اندازه گیری جذب ترکیب دی پی دی-وورستر در 530 نانومتر در یک اسپکترومتر کوچک یا مقایسه گر رنگی اندازه گیری می شود.هر چند کیت های تست ساده و قابل فهم هستند چندین اشتباه در طی آزمایش ممکن است اتفاق بیفتد.
آماده سازی نامناسب نمونه
تست دی پی در طراحی شده برای اینکه در پی اچ بین 6 و 7 عمل کند.اگر پی اچ آب مغذی بیرون از این محدوده باشد قبل از انجام آزمایش باید پی اچ برای قرارگیری بین این دو عدد تنظیم شود.اگر پی اچ بدرستی تنظیم نشود احتمال دارد که رنگ بدرستی توزیع نشده و ازمایش به غلط مقدار کلر صفر را نشان دهد.
یک کارخانه صنعتی این موضوع را براحتی متوجه شد.تست های دی پی دی روزانه آن ها نشان می داد که کلر ورودی به سیستم RO صفر می باشد.علیرغم عدم وجود کلر،غشاهای RO جدید آن ها در کمتر از یک کاه دچار کاهش کیفیت شدند.بررسی ها نشان داد که محلول بی سولفیت مورد استفاده برای کاهش کلر بیش از سه ماه قدمت داشت و تبدیل به اسید سولفوریک شده بود.اضافه کردن این بی سولفیت اسیدی پی اچ آب مغذی را پایین آورد.پی اچ بین 3 تا 6 قرار گرفت ولی بطور متوسط به 5 نزدیکتر بود.وقتی آزمایش کلر در پی اچ مناسبتر انجام گرفت نشان داد که کلر در آب وجود دارد.
غیر معمول نیست که پی اچ آب تغذیه به سیستم اسمز معکوس را خارج از محدوده تست دی پی دی ببینیم.برای مثال در نیمه نخست 2008 پی اچ آب شهری بوستن، MA ، بین 9.3 و 9.7 بود که تقریبا 3 واحد پی اچ خارج از محدوده مناسب پی اچ قرار داشت.
اگر آب ورودی به تاسیسات خارج از محدوده پی اچ آزمایش نباشد پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس آن را تغییر می دهد.برای مثال بعضی از بهره برداران RO اسید به آب اضافه می کنند تا خطر رسوب گذاری کربنات کلسیم را پایین بیاورند، در حالی که دیگران پی اچ را بالا می برند تا عبور دی اکسید کربن از غشای RO را کم کنند.لذا ممکن است قبل از انجام تست کلر نیاز به تنظیم پی اچ نمونه آب باشد.
محدوده غلظت
قرائت غلط دیگر محدوده کلر در زمانی ممکن است اتفاق بیفتد که آب در خارج از محدوده ویژه شناسایی کیت آزمایش قرار گرفته باشد.تست کلر دی پی دی عموما محدوده های ردیابی 0.02 تا 2 پی پی ام و 0.1 تا 10 پی پی ام را دارد.اگر یک نفر آب شامل کلر 4 پی پی ام را با کیت تست 2 پی پی ام تست کند، دی پی دی توسط زیادی کلر به ایمین بی رنگ اکسیده شده و رنگ مطلوب وورستر را تولید نخواهد نمود.در این موقعیت دوباره محلول ازمایش بر این موضوع که در آب کلر وجود ندارد دلالت خواهد نمود.
آگهی
خیلی مهم است که از کیت هایی استفاده شود که تاریخ انقضایشان سپری نشده باشد.یک نشانه عمومی که در خیلی از آزمایشگاههای صنعتی به چشم می خورد این است که آن ها یک کابینت پر از محلول های کالیبراسیون پی اچ و یک(یا دو) کشو مملو از قرص های تست کلر دی پی دی دارند.در هر دو حالت چنین به نظر می رسد که بسته بندی ها باز نشده و آماده برای استفاده می باشد.یک نگاه دقیقتر به برچسب های این مواد شیمیایی اغلب به این نکته اشاره می کند که محلول های پی اچ و قرص های دی پی دی دارای تاریخ انقضاهایی که 2 تا 5 سال ازشان گذشته است می باشند.با قدیمی بودن مواد شیمیایی هیچ کس نمی تواند از آن ها برای بدست آوردن نتایج درست استفاده کند.تنها چیز انجام شدنی در این موقعیت این است:این مواد شیمیایی را دور انداخته و جدیدهایشان را تهیه نمایید.
دیگر مداخله گرها
دی پی دی و دیگر تست های کلر می توانند با تعدادی از مواد شیمیایی که در اینجا مورد اشاره قرار نگرفته اند تداخل ایجاد نمایند.این ها شامل منگنز، ازن و کلرآمین ها هستند.در باره تجهیزات آزمایش آموزش های لازم را فرا گرفته و در مورد این مداخله گرها و رویه های مدیریت آن ها اطلاعات لازم را کسب کنید.
برای کسب نتایج درست از قوانین پیروی کنید
آزمایش کلر یک جز مهم از نگهداری سیستم اسمز معکوس خوب می باشد.پایش کلر به شما کمک می کند که از اکسیداسیون ناخواسته غشاهای اسمز معکوس حفاظت نمایید.سازندگان کیت های تست کلر رویه های آزمایش کلر را ساده کرده و تست را قابل اعتماد ساخته اند.با این حال اعتماد به تست و ایمنی غشاهای RO وابسته به این است که آزمایش با معرف های تازه و تحت شرایط مشخص شده توسط سازنده انجام گیرد.
اگر مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت شرکت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.