walden-pondچطور از کیت تست استخر برای چک کردن کیفیت آب استفاده نماییم؟
منابع تمیزکاری و تست استخر
گام یک از ده
قبل از آغاز

TESTCL01
فصل استخر با شروع گرما آغاز می شود.این زمانی خواهد بود که میزان و کیفیت آب تست می شود.نگران شیمی که در دبستان نخوانده اید نباشید!استفاده از کیت های تست استخر نسبتا ساده است و فقط کافی است شما از دستورالعمل ها پیروی نمایید.در این کیت ویژه، چهار در یک ، گاردکس، پی اچ، کل کلر، کل برم، تقاضای اسیدی و کل قلیاییت تست می شوند.
انواع دیگر کیت ها شامل نوارهای آزمایش یا آنالیزهایی هستند که توسط وبسایت سازنده،اپ یا محاسبه گر، فراهم می شوند.کیت ها از طریق مغازه های تامین کننده وسایل و تجهیزات استخر هم قابل ابتیاع می باشند.اگاهی داشته باشید که تعداد بطری ها، اندازه های شیشه نمونه و مواد شیمیایی این راهنما به این برنده ویژه کیت ازمایش محدود هستند.از دستورالعمل های کیت خودتان پیروی کنید;معمولا، شما می توانید آن ها را آن لاین پیدا نمایید.

TESTCL02
گام دو از ده
فقط آن را مستغرق کنید

TESTCL03
آزمایش کننده پلاستیکی را در استخرتان مستغرق نمایید و اطمینان داشته باشید که برای نمونه گیری صحیح، آب حداقل از عمق 18 اینچی برداشته شده است.
گام سه از ده
تا پر، پر کنید

TESTCL04
شیشه کوچک نمونه برداری را تا خط پر از نمونه آب استخر پر کنید.
گام چهار از ده
تست کلر آزاد و کلر باقیمانده

TESTCL05
پنج قطره محلول شماره یک این کیت را که ارتوتولیدین و شاخص کلر است اضافه کنید.
گام پنج از ده
گذاشتن درب شیشه های نمونه

TESTCL06
درب شیشه های نمونه را گذاشته و چند بار آن ها را کج یا پایین بالا کنید.
گام شش از ده
مقایسه رنگ

TESTCL07
چند ثانیه برای مقایسه رنگ شیشه های نمونه با رنگ های استاندارد مندرج در آزمایشگر پلاستیکی صبر کنید تا بتوانید سطح کلر آزاد را تعیین نمایید.بعد از آن چند دقیقه صبر کرده و با مقایسه دوباره میزان کلر باقیمانده را تعیین کنید.اگر مطمئن نیستید چطور کار را انجام دهید دستورالعمل یا وبسایت کیت آزمایش را چک کنید.
گام هفت از ده
تست میزان پی اچ استخر

TESTCL08
لوله بزرگ را تا بالا، خط پیوسته ، از عمق 18 اینچی آب استخرپر کنید.یک قطره از محلول شماره 4 اضافه کرده و به آرامی با چرخاندن میکس کنید.این محلول تیوسولفات سدیم است که کلر را خنثی می سازد.5 قطره محلول شماره 2 یا شاخص فنل رد را اضافه کرده و با چرخاندن آرام میکس کنید.رنگ را با رنگ استاندارد پی اچ در آزمایشگر پلاستیکی مقایسه نمایید.با کلر باقیمانده بالای 3 این آزمایش را انجام ندهید.
گام هشت از ده
آزمایش نیاز اسید

TESTCL09
با استفاده از نمونه آزمایش پی اچ، تیترانت نیاز اسید را اضافه کنید.هر قطره را شمرده و اطمینان داشته باشید که در فواصل بین افزودن قطره ها، عمل چرخاندن را انجام می دهید.این کار را تا زمانی ادامه دهید که رنگ به رنگ شاخص 7.4 برسد.با مراجعه به جدول اسید،میزان اسیدی که باید به آب استخر اضافه کنید را تصحیح نمایید.این کار را با پی اچ بالای 7.5 و کلر باقیمانده بالای 3 انجام ندهید.
گام نه از ده
تست کل قلیاییت

TESTCL10
لوله بزرگ را تا خط ناپیوسته پایینی پر کنید.یک قطره شماره 4 افزوده و بچرخانید.بعد یک قطره محلول شماره 5B که شاخص قلیاییت کل است را اضافه کرده و بچرخانید.شماره 3 را تا زمانی که رنگ به زلال،زرد روشن یا سبز روشن تغییر می کند اضافه کنید(هر قطره را شمارش کرده و بنویسید یا به خاطر بسپارید و در حد فاصل ریختن قطره ها شیشه نمونه را بچرخانید) در نهایت، تعداد قطرات محلول شماره 3 مورد استفاده را در 10 1رب کنید تا بتوانید قلیاییت کل را تعیین نمایید.اگر ضرب کردن برایتان راحت نیست، از ماشین حساب تلفنتان کمک بگیرید.این تست را برای کلر باقیمانده بالای سه انجام ندهید.
گام ده از ده
آبکشی کرده و خشک نمایید

TESTCL11
بعد از تست آزمایشگر پلاستیکیتان را در سینک آبکشی نمایید(هرگز این کار را در استخر انجام ندهید)سپس آن را خشک کرده و پس از قرار دادن در کیت در جای خشک و خنک و به اندازه کافی بالا برای دسترسی بچه ها قرار دهید.برخی از متخصصین توصیه می کنند که در طی فصل شنا کیت تست را بطور هفتگی مورد استفاده قرار دهید.
مواد شیمیایی را بیش از نیاز فصلی خریداری نکنید، زیرا آن ها کارآیی خود را به مرور زمان از دست می دهند.
اگر مایل هستید فعالیت خود را در وبسایت شرکت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک نمایید.