walden-pond6 دلیل برای تیرگی آب استخر
6 دلیل وجود دارد که چرا آب استخر شما ممکن است تیره باشد.آن ها عبارتند از:


پی اچ بالا
کلسیم بالا
جریان کم آب
فیلتر کثیف
فسفات بالا
زمان شوک کلر
هر تکنسینی در سال گذشته یک استخر سبز دیده که دست کم 5 برابر میزان کلر نرمال، کلر داشته و کماکان سبز بوده است.چرا؟ چون پی اچ آنقدر بالا بود که کلر کلر را حذف می کرد و اجازه نمی داد کلر با عملکرد خویش آب را زلال نماید.
پی اچ بالا
اگر پی اچ آب استخر شما بالاست، اثر(یا قدرت کشندگی) کلر استخر به میزان زیادی کاهش می یابد.این ممکن است موجب گردد آب کدر به نظر برسد.خط نارنجی نمودار نشان می دهد که وقتی پی اچ 6.5 است، کلر 91 درصد موثر است.نمودار همچنین نشان می دهد که وقتی پی اچ 8.5 است، کلر فقط 9 درصد موثر می گردد.کوتاه سخن اینکه پی اچ بالا کلر را قفل می کند.پس پی اچ را مرتبا کنترل نمایید.

pheff
جریان کم آب
حیاتی است که پمپ مورد استفاده استخر شما با اندازه استخر جور باشد.اگر این پمپ خیلی کوچک باشد، آب ناکافی به فیلتر خواهد رسید.اگر پمپ خیلی بزرگ باشد، جریان زیاد فیلتر می تواند سبب گردد که ماسه ریز از طریق کارهای لوله ای دمیده شده و وارد استخر گردد.از سویی، حتی اگر پمپ خوب و به اندازه صحیح انتخاب شده باشد، زمان نادرست فیلتراسیون روزانه ممکن است موجبات تیره شدن آب را فراهم آورد.این به معنای این است که زمان کافی پمپاژ کل آب استخر فراهم نیست تا آب بخوبی فیلتر شده و کلرزنی گردد.
فسفات بالا
بعضی وقت ها، تیرگی آب ربط کمی با اندازه یا تمیزی تجهیزات استخر یا فیلتر دارد.فضولات پرنده یا اردک، برگ ها، پولن و کثافات فزاینده می توانند در افزایش فسفات نقش فزاینده ایجاد نموده و به تیرگی آب استخر کمک نمایند.شما در این متن می توانید در باره واقعیات و شایعات حول و حوش فسفات اطلاع کسب کنید.
سه راه حل برای حل مشکلات آب تیره این بخش وجود دارد:
اول، یک زلال ساز ذرات منتقله از آب با اندازه بزرگتر از اینکه فیلتر شوند را جمع آوری می کند.این عملکرد، آب را بی هیچ عملکرد اضافی زلال می سازد.
اگر آب خیلی کثیف است و شما نمی توانید ته را ببینید، از یک منعقد کننده برای زلال سازی اب استفاده نمایید.این جمع کننده یا "فلاک" کثیفی های آب را جمع کرده و با قرار دادن آن ها در کف، شرایط راحتی را برای جمع اوری آن ها فراهم می آورد.
یک سبد روبنده به فیلتر کردن ذرات ریز کمک کرده و به کاهش مقدار آشغال های ورودی به فیلتر کمک می کند.در این حال فیلتر به مدت طولانیتری تمیز خواهد ماند.
میزان بالای کلسیم
سختی بالای کلسیم می تواند به آب تیره استخر منجر شود.برای تعیین سختی کلسیم، نمونه آب را به یک مغازه محلی استخر ببرید.آن ها می توانند سختی کلسیم آب استخر شما را تست کنند.وفق استاندارد استرالیا، استخر های بتنی نیاز دارند که سختی کلسیمشان بین 100 تا 300 پی پی ام باشد.برای استخرهای فایبرگلاس با سازنده تماس گرفته و سطوح کلسیم آب را در محدوده مقادیر توصیه شده حفظ نمایید.
شستشوی معکوس فیلتر کثیف
اغلب فیلترهای ماسه های نیاز دارند که در تابستان هفته ای یکبار و زمستان هر دو هفته یکبار شستشوی معکوس گردند.فیلترهای کاتریجی باید در همان فواصل زمانی شستشوی معکوس شوند.با این حال، شستشوی معکوس بیش از این ممکن است منجر به کاهش زیادتر از حد ماسه، آب تیره و فیلتراسیون ضعیف گردد.تغییر ماسه فیلتر در هر 7 سال یکبار می تواند ایده خوبی باشد.فیلترهای ماسه ای قدیمی با ماسه اریجینال داخلی اغلب توده های بزرگی از ماسه سخت شده دارند که با هم در داخل فیلتر باند شده اند.این به معنای این است که آب به سادگی از کنار ماسه عبور کرده و مجددا وارد استخر می گردد.
شوک کلر-آیا استخر شما چند بار در سال سبز می شود؟ چرایش در اینجاست.
شوک منظم کلر مرده(کلرآمین ها) را از استخر حذف کرده و غالب جلبک های رشد کرده را از میان بر می دارد.این کلر آمین ها کلر آزاد را محصور کرده و از اثرگذاری آن ممانعت به عمل می آورند.به این دلیل، آب استخر شما می تواند کلر فراوان داشته باشد اما هنوز سبز باشد و سبز بماند.جهت شوک مناسب کلر، اغلب استخرها عموما نیاز به حداقل 20 لیتر کلر دارند.این کار را باید هر 6 ماه یکبار انجام داد.فروشگاه استخر شما می تواند به شما کمک کند تا مقدار درست کلر مورد نیاز را تعیین نموده و شوک درست استخر را انجام دهید.شوک شروع و انتهای فصل استخر ایده خوبی است.
آموختنی های نهایی
مشکل آب تیره در آخر بهار و در هنگامی که آب شروع به گرم شدن می کند عمومیت دارد.اگر سیستم کلرزنی در مد زمستانه باشد، این امر می تواند موجب سطوح کم کلر در آب گرم شونده استخر شده و سبب تیرگی گردد.به عنوان قاعده، اغلب پمپ های استخر و کلریناتورها نیاز دارند که 4 ساعت در زمستان و 8 ساعت در تابستان کار کنند تا آب استخر زلال و ایمن باقی بماند.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.