walden-pondعملکردها
آب خام حاصل از چاه ها، کنده کاری ها، دریاچه ها یا رودخانه ها به داخل مخزن غیر تحت فشار با اندازه مناسب تغذیه می شود.کلریناتور قرصی خشک دارای مزایای خوب که در بالای مخزن قرار گرفته است، بطور خودبخود قرص های کلر خشک را با یک نرخ از پیش برنامه ریزی شده داخل مخزن اختلاط می کند؛ جایی که داخل مخزن قرار گرفته است.کلر باکتری های کلیفرم و اشرشیا کلی را خواهد کشت.کلر آهن و منگنز را اکسید کرده و گاز سولفید هیدروژن( با بوی تخم مرغ گندیده) را حذف می کند.آب سپس مجددا تحت فشار قرار گرفته و داخل فیلتر چندگانه با اندازه مناسب که برای حذف تمام آهن اکسید شده، منگنز اکسید شده، بو و باقیمانده کلر طراحی شده است تغذیه می گردد.مخزن طراحی شده تا حتی الامکان بیشتر آهن و منگنز اکسید شده را قبل از ورود به فیلتر ته نشین کرده و بگیرد.شستشوی دوره ای مخزن عمر فیلتر را ازدیاد بخشیده و آب با کیفیت عالی فراهم می کند.سیستم در خط از همان فناوری که عمده شهرهای امریکای شمالی مورد استفاده قرار می دهند استفاده می نماید.


حذف شده ها
آهن-زنگ آهن-بوی تخم مرغ گندیده-مزه بد
جلبک-باکتری کلیفرم-باکتری اشرشیا کلی-لجن
منگنز(لجن سیاه)
سیستم شامل است:
مخزن 90 گالنی
کلریناتور قرصی خشک دارای مزایای خوب
پمپ تجدید فشار نیم اسب بخار
مخزن فروکش فشار 7 گالنی
صافی چند بستری کاملا خودکار 10.54
شیر کنار گذر
کیت تست کلر
شیر تست کلر
کیت زهکش سرریز
قرص کلر 10.5 پوندی دارای مزایای خوب
فیتینگ های لوله کشی و برقی
توجه
سیستم های تجاری و قیمت ها حسب نیاز در دسترس می باشند.

CLINLINE
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.