walden-pondدر باره صرفه جویی در مصرف آب از روش های مختلفی سخن به میان آمده است. با این حال در روش زیر که آن را بدون هیچ شرحی نشان می دهیم از راهی نو بهره گرفته شده است که هم انجامش زحمت زیادی ندارد و هم آب زیادی را مورد صرفه جویی قرار می دهد.

 water consume

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.