walden-pondفیلترهای میکرونی کاتریجی(0044)
همانطور که از نامشان هم بر می آید، فیلترهای کاتریجی میکرونی فیلترهایی هستند که برای فیلتراسیون آب با درجه میکرونی طراحی شده اند. این امر، با طراحی ویژه عناصر کاتریج که در داخل ظرف فیلتر جای گیری می شوند صورت می پذیرد.


درجه بندی میکرون فیلتر کاتریج
تمام فیلترهای کاتریجی دارای درجه بندی میکرونی هستند که کوچکترین اندازه ذراتی که آن ها قابلیت حذفشان را دارند را نشان می دهد. یک میکرون، که نماد آن حرف یونانی μ است، به میلی میکرون نیز معروف است که یک میلیونیم متر است. یک میکرون = 0.000039 اینچ. رتبه بندی میکرون برای کاتریج های فیلتر از ۵۰ میکرون (تمام انواع کاتریج فیلتر) شروع شده و تا ۰٫۰۳۵ میکرون (کاتریج های غشای پلیسه شده) را در بر می گیرد.
برای RO (اسمز معکوس) به طور معمول ازکاتریج های 10، 5 و 1 میکرونی استفاده می شود.
 درجه بندی مطلق و اسمی فیلتر
درجه بندی اندازه میکرون می تواند «اسمی» یا «مطلق» باشد. یک درجه بندی اسمی نشان می دهد که کاتریج فیلتر ۹۵٪ ذرات آن اندازه میکرون را حذف خواهد کرد. یک درجه بندی مطلق نشان می دهد که فیلتر ۹۹٪ ذرات را حذف خواهد کرد.
افت فشار
افت فشار در سراسر یک فیلتر کاتریج برای تعیین وضعیت و اثربخشی کاتریج استفاده می شود. افت فشار بالا در سراسر فیلتر کاتریج، اگر بیش از حداکثر افت فشار توصیه شده باشد، نشان می دهد که کاتریج احتمالا نیاز به جایگزینی دارد.
عدم افت فشار، بطور کلی، نشان می دهد که فیلتر سوراخ شده است و یا درزگیرها کار نمی کنند، و لذا دوباره باید مورد توجه قرار گیرند. در بیشتر موارد توجه مورد نیاز جایگزینی کاتریج است. در برخی از کاتریج فیلترهای پلیسه، تمیز کردن می تواند افت فشار قابل قبول جهت بازگرداندن به مدار را ایجاد نماید.
کی کاتریج فیلتر را جایگزین کنیم؟
با تجمع ذرات بر روی کاتریج فیلتر، جریان از طریق فیلتر محدود می شود. این محدودیت، سرعت جریان را از طریق کاتریج کاهش می دهد و فشار پشتی را افزایش می دهد. (همچنین اثربخشی فیلتر را افزایش می دهد، بنابراین کاتریج ها نباید بی مورد تغییر کنند.) تفاوت فشار قبل و بعد از فیلتر کاتریج، افت فشار، یا ΔP (دلتا P) است.
پیکربندی های مختلف فیلتر و رتبه های میکرون مشخصات جایگزینی ΔP متفاوتی دارند. به عنوان مثال، فیلترهای غشای پلیسه شده به طور معمول نیاز به جایگزینی در یک ΔP 15 psig دارند، در حالی که فیلترهای رشته ای در یک ΔP ا 25 psig هنوز قوی می باشند. برای کاتریج فیلتر خاص در حال استفاده، از توصیه های سازندگان در باره ΔP کمک بگیرید.
محفظه فیلتر
محفظه های فیلتر کاتریجی با مواد مختلف ساختمانی، حسب نیاز، در دسترس هستند و برای کاربردهای مصرف کننده نهایی مناسب می باشند. عموما از محفظه های فولاد سخت یا FRP برای کاربردهای تصفیه آب استفاده می شود؛ هر چند برای کاربردهای تصفیه آب خلوص بالا ترجیح داده می شود از فولاد ضد زنگ استفاده گردد. ساخت این محفظه ها با توجه به فشار بهره برداری متفاوت است.
انواع کاتریج های فیلتر 
کاتریج های فیلتر(جامد) ذوب دمیده
یک کاتریج فیلتر دمیده شده مذاب یک فیلتر نوع «عمقی» است که برای حذف ذرات به اندازه نسبتاً یکنواخت در سراسر بدنه فیلتر خوب است، نه فقط روی سطح. کاتریج های فیلتر دمیده شده مذاب به ویژه برای آب های چاه و آب های عادی شهر موثر هستند. کاتریج فیلتر دمیده شده استاندارد 10 اینچ 5 میکرونی از کم هزینه ترین و پر استفاده ترین کاتریج فیلترها در بازار امروز می باشد. کاتریج مذاب دمیده شده ۵ میکرون به طور گسترده ای برای هر دو کاربردهای تجاری و داخلی استفاده می شود.
کاربردهای عمومی مشتملند بر:
فیلترهای 1 تا 10 میکرونی جهت کاربردهای عمومی
فیلترهای 5 میکرونی نصب شده در بالا دست ستون های رزین تبادل یونی که ذرات را حذف می کند و نصب شده در پایین دست که ذرات ریز رزین را حذف می کند. اگر دومی ها حذف نشوند از زهکش های تحتانی عبور کرده و سیستم خالص سازی آب را مسدود می سازند.
پیش فیلترهای 5 میکرونی که جلوتر از یک سیستم اسمز معکوس نصب شده اند تا ذرات غیر یکنواخت را حذف نمایند.
کاتریج فیلتر پلیسه
کاتریج پلیسه یک کاتریج فیلتر نوع "سطحی" است که در حذف ذرات به اندازه متنوع در مقادیر محدود موثر است. کاتریج های پلیسه ذرات با اندازه میکرونی را با مقاومت خوب در برابر «کور شدن» توسط ذرات بزرگتر حذف خواهند کرد. کارتریج های فیلتر پلیسه به ویژه بر روی آب های سطحی حاصل از جریان ها و رودخانه ها مؤثر هستند.
کاتریج های فیلتر پلیسه، سطحی به مراتب بیش از قطر فیلتر فراهم می آورند. درجه بندی میکرونی یک فیلتر پلیسه دقیق تر از کاتریج های مذاب دمیده شده یا زخم بندی رشته ای است. اگر چه کاتریج پلیسه گران تر از مذاب دمیده شده و یا زخم بندی رشته ای است، آنها تنها انتخاب برای تصفیه های زیر میکرون (0.45 تا 0.1میکرون) هستند. کاتریج های فیلتر پلیسه شده زیر میکرون به طور گسترده ای به عنوان بلوک های بیولوژیکی در تولید آب با خلوص بالا و استریل استفاده می شوند.
کاربردهای عمومی مشتملند بر:
• فیلترهای عمومی 5 میکرونی مورد استفاده قبل و بعد از ستون های رزین تبادل یونی.
• فیلترهای 1 تا 50 میکرونی تهویه مخزن ذخیره آب برای کمک به جلوگیری از ورود ذرات هوابرد به مخزن در طی تخلیه های کاربردهای غیر بحرانی.
• پست فیلترهای زیر میکرونی 0.45 نصب شده پس از سیستم های تبادل یونی به عنوان فیلتر نهایی برای کاربردهای حساس به ذرات عمل می کنند.
• پست فیلترهای زیر میکرونی 0.2 نصب شده پس از تبادل یونی و سیستم های استریلیزاسیون ماورای بنفش به عنوان فیلتر نهایی عمل کرده و شمارش باکتریایی و ذرات را نزدیک به صفر می سازند.
• فیلترهای هیدروفوبی زیر میکرونی 0.1 به طور گسترده ای بر روی دریچه های مخازن ذخیره سازی آب با خلوص بالا به کار رفته و برای جلوگیری از ورود گرد و غبار هوابرد و میکروارگانیسم ها به مخزن در حین تخلیه در کاربردهای بحرانی استفاده می شوند.
• فیلترهای زیر میکرونی 0.1 تا 0.2 "مطلق" برای هر دو، سیستم و فیلتراسیون نقطه ای، در کاربردهای بحرانی استفاده می شوند.
کاتریج های فیلتر بستر
یک کاتریج فیلتر بسترمانند فیلترهای مکانیکی که در بالا شرح داده شد نیست. یک کاتریج بستر در واقع یک دستگاه تصفیه آب است که روی تغییرات شیمیایی آب را اثر می کند. نرخ جریان از طریق کاتریج بستر بطور قابل ملاحظه ای پایین تر از فیلتر با اندازه مشابه ذرات است. به عنوان مثال یک فیلتر ۵ میکرون و 10 اینچ می تواند جریان 5 گالن در دقیقه را تحمل کند، در حالی که کارتریج دارای بستر کربن با سایز مشابه ممکن است بسته به کلر و بارگذاری آلی حتی جریان کمتر از ۲٫۵ گالن در دقیقه را تحمل نکند.
جایگزینی کاتریج های بستر با افت فشار دیکته نمی شود. جایگزینی کاتریج بستر کربنی باید برای هر سه ماه یا بیشتر برنامه ریزی شود. کاتریج های دیونیزه کننده (DI) باید با توجه به کیفیت آب خروجی جایگزین شوند.
کاربردهای عمومی مشتملند بر:
کربن فعال برای حذف کلر، مزه و بو
رزین بستر مخلوط دیونیزه برای خالص سازی آب
بستر کلسیت برای خنثی سازی آب اسیدی
ضمائم فیلتر کاتریجی
ضمایم مشتملند بر: آچارهای محفظه فیلتر، فشارسنج ورودی و خروجی، شیرهای ایزولاسیون و شیرهای رهایش فشار

مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

چنانچه به یکی از دو مقوله "بهداشت" و "محیط زیست" علاقمند هستید، یا کلا نسبت به هیچیک از این دو مقوله نگاه خوبی ندارید، به شما اکیدا توصیه می شود اینجا را کلیک کنید.