walden-pondسه بیماری حاصل از فاضلاب(کد 0045)
میکروب های ایجاد کننده بیماری در صورتی می توانند از فاضلاب پخش شوند که به درستی دفع نشده باشد یا افراد بهداشت توالت مناسب (پاکیزگی) را تمرین نکنند. اگر یک سیستم دفع فاضلاب به درستی نگهداری نشود، قادر نخواهد بود با خیال راحت از شر فاضلاب خلاص شود. برای اینکه یک سیستم فاضلاب به درستی نگهداری شود، تمام قطعات معیوب (مسدود شده، آسیب دیده، شکسته یا فرسوده) باید در اسرع وقت پس از توقف درست کار، اصلاح شوند.


امراض ایجاد شده توسط میکروارگانیزم ها:
باکتریایی
سالمونلوزیس
شیگلوزیس
اسهال
تراخم
ملیویدوزیس
ویروسی:
گاستروآنتریت
هپاتیت A
امراض ایجاد شده توسط انگل ها:
ژیاردیازیس
عفونت کرم نواری کوتاه
عفونت کرم نخی
عفونت کرم قلابدار
استرونژیلویدازیس
این انگل ها و میکروارگانیزم های مسبب مرض می توانند گسترش یابند بصورت:
به طور مستقیم توسط افرادی که در تماس با فاضلاب و یا زائدات توالت هستند(به عنوان مثال، این امر می تواند از طریق راه رفتن مردم روی فاضلاب حاص از نشت لوله های شکسته فاضلاب روی زمین اتفاق بیفتد)
غیر مستقیم توسط مردم:
تماس با حیواناتی مانند مگس و سوسک که میکروب ها و انگل ها را در داخل بدن و یا بر روی بدن حمل می کنند. سگ ها و گربه ها هم می توانند میکروب ها و انگل ها را در بدن نگه دارند.
نوشیدن آب آلوده با فاضلاب
در اینجا یک لیست از برخی شرایط را ارائه داده ایم که گسترش مستقیم یا غیر مستقیم میکروب ها و انگل ها از طریق فاضلاب را آسان می سازند:
عدم شستشوی دست بعد از استفاده از توالت

3DI PVERY 0045
تصویر: نشستن دست ها پس از رفتن به توالت به گسترش میکروب ها به غذا کمک می کند.
در نتیجه سرریز فاضلاب لاگون یا لوله های فاضلاب شکسته، فاضلاب یا خروجی داخل برکه جمع می شود. این فاضلاب و خروجی شامل میکروب ها و انگل های ایجاد کننده بیماری است و به پشه ها اجازه پرورش می دهد.
مخازن سپتیک بدون پوشش یا شکسته که اجازه فرار خروجی را می دهند، به این معنی که مردم یا حیوانات خانگی می توانند به طور مستقیم در معرض قرار بگیرند.
سرریز توالت های شکسته که تماس با میکروب ها را برای بچه ها آسان می سازد.
نشتی زهکش های مخازن سپتیک که بیش از حد نزدیک به منابع آب آشامیدنی بوده و از طریق خیساندن خاک ، منابع آب را آلوده می سازند.

مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

چنانچه به یکی از دو مقوله "بهداشت" و "محیط زیست" علاقمند هستید، یا کلا نسبت به هیچیک از این دو مقوله نگاه خوبی ندارید، به شما اکیدا توصیه می شود اینجا را کلیک کنید.