چاپ
بازدید: 141

شفافیت دیسک سشای(کد 0121)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.
تجهیزات
دیسک سشای

sec p1 0121
خط کالیبره شده
چشم انداز
دو گیره لباس فنری
برگ داده میدانی و مدادها
تجهیزات خودتان را بسازید
روش نمونه برداری
دیسک سشای برای اندازه گیری عمقی استفاده می شود که یک نفر می تواند داخل آب را ببیند(شفافیت)
شفافیت دیسک سشای تا اندازه ای ذهنی است و بوسیله نور و امواج تحت تاثیر قرار می گیرد. برای به حداقل رساندن این تفاوت های فردی، برخی از منابع معتبر استفاده از چشم انداز را توصیه کرده اند.(b) به این معنا که تمام اندازه گیری ها باید بین 10 صبح و 2 بعد از ظهر انجام گیرند.
اگر ممکن است، کار با دیسک سشای باید توسط یک تیم دو نفره انجام شود. یک عضو تیم باید دیسک سشای را در طرف رو به آفتاب قایق پایین ببرد. عضو تیم دیگر باید ته وسیله "چشم انداز" را زیر آب کرده و پایین آمدن دیسک سشای را تماشا نماید. دقیقا هنگامی که دیسک ناپدید می شود، یک گیره لباس باید بر روی خط کالیبره شده در سطح آب الصاق گردد. دیسک باید یکی دو فوت دیگر پایین آمده و سپس به آرامی به سمت سطح بالا کشیده شود تا دوباره دیده شود. یکی دیگر از گیره های لباس باید بر روی خط در سطح آب الصاق گردد. عمق دیسک سشای میانگین این دو اندازه گیری شده است که به نزدیک ترین دهم متر گرد می گردد.
اندازه گیری را با معکوس کردن نقش ها انجام دهید. قرائت های دیسک سشای هر اپراتور وسیله چشم انداز را ثبت نمایید. از دو اندازه گیری متوسط گرفته و آن را بر روی ورق داده های میدانی ثبت نمایید.
نگهداری
در ابتدای هر فصل نمونه گیری، خط کالیبره شده باید از لحاظ کوچک شدن/کشش بررسی شود. یک اندازه گیر نوار پارچه ای را به پایین خط کالیبره شده متصل کنید. دیسک سشای را به عمقی فرو ببرید که بتوانید بدون ضربه کف دریاچه، نوار اندازه گیری را به گونه ای که سفت باشد تغذیه نمایید. خواندن روی نوار اندازه گیری را با خواندن خط کالیبره شده مقایسه کنید. اگر آنها بیش از 10٪ اختلاف داشته باشند، باید خواندن دیسک سشای خود را بر این اساس تنظیم کنید. متناوبا، از یک نوار فایبرگلاس (نگاه کنید به لیست تجهیزات) استفاده کنید و یا متر چوبی را با خود حمل کنید و فاصله بین دیسک و گیره لباس بر روی طناب کالیبره نشده را اندازه بگیرید.
تجهیزات خودتان را بسازید
دیسک سشای

sec p2 0121.jpg
وسیله چشم انداز

sec p3 0121.jpg
ساخت دیسک سشای را می توانید به ما سفارش دهید.
#سشای_دیسک
صفحه نخست

مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

چنانچه به یکی از دو مقوله "بهداشت" و "محیط زیست" علاقمند هستید، یا کلا نسبت به هیچیک از این دو مقوله نگاه خوبی ندارید، به شما اکیدا توصیه می شود اینجا را کلیک کنید.