walden-pond(کد 0122)سرریزی

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.
سرریزی- اختلاف و فرآیند سرریزی


همه ما با این قضیه برخورد داشته ایم که وقتی یک سطل پر از آب مخلوط شده با مقداری ماسه یا گل غیر به هم زده شده را برای مدت زمان کوتاهی رها کنیم، اغلب ذرات نامحلول به سبب اثر ثقل در کف سطل ته نشین می شوند. اگر آب را با کج کردن سطل بیرون بریزیم، آب نسبتا تمیز از سطل خارج می شود، در حالی که ماسه ها در سطل باقی می مانند. سرریزی، فرآیند جداسازی ذرات جامد نامحلول از مایع یا دو مخلوط نشدنی با دانسیته های مختلف است. به بیان ساده تر، سرریزی فرآیندی است که مایع می تواند از ته نشست ها بصورت دستی جدا شده و یا از مایع دیگر مخلوط نشدنی که دانسیته متفاوت دارد مجزا گردد.
اختلاف بین فیلتراسیون و سرریزی
در حالی که هم فیلتراسیون و هم سرریزی می توانند برای جداسازی از مایعات استفاده شوند، اختلافاتی بین آن ها وجود دارد.
فیلتراسیون، جداسازی مستقیم کل محلول از یک فیلتر است. در این فرآیند در حالی که جامد توسط فیلتر گیر می کند، مایع اجازه عبور می یابد. فیلتر نمی تواند برای جداسازی دو مایع استفاده شود.
سرریزی، ریختن مایع دارای ناخالصی های جامد است که در طی آن جامدات در ته ظرف ته نشین می شوند. دو مایع با دانسیته مختلف که در دو لایه جداگانه قرار می گیرند به گونه مشابه جدا شده و مایع با دانسیته کمتر بیرون ریخته می شود.
رویه سرریزی:
جدا سازی در دو طبقه قرار می گیرد.
1- جدا سازی مایع مخلوط نشدنی
سرریزی می تواند برای جداسازی دو مایع استفاده شود که دانسیته متفاوت دارند و قابل مخلوط شدن نیستند. برای مثال، آب و روغن وقتی مخلوط می شوند دو لایه جداگانه تشکیل می دهند. آب که دانسیته بیشتر دارد در ته می ماند و روغن با دانسیته کمتر بالا قرار می گیرد. این گونه است که دو لایه جداگانه شکل می گیرد. جداسازی می تواند با ریختن روغن در یک ظرف دیگر انجام شود و در پشت سر خود آب متراکم تر را در ظرف اولیه بر جای بگذارد. عموما، این نوع جداسازی مشکل ساز است، به خاطر اینکه ریختن لایه بالایی بدون اینکه قسمتی از لایه پایینی هم ریخته شود مشکل است.
یک روش دیگر جداسازی دو مایع مخلوط نشدنی استفاده از قیف جداسازی است. این وسیله یک شیر قطع و وصل دارد که باعث جداسازی موثر دو مایع مخلوط نشدنی می گردد.
2- جداسازی جامد مایع
سرریزی، همچنین، می تواند جامدات نامحلول را از مایعات جدا کند. این امر مستلزم این است که اول به ذرات اجازه دهیم از طریق نیروی ثقل ته نشین شوند. بعد، مایع زلال را می ریزیم. این روش در آزمایشگاه ها استفاده گسترده دارد. لوله آزمایش در یک زاویه 45 درجه قرار می گیرد تا قبل از فرآیند سرریزی، ته نشینی موثری ایجاد نماید. اگر فرآیند ته نشینی طبیعی زمانبر یا کسل کننده باشد، یک سانتریفوژ می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
بارگذاری فرآیندی است که طی آن با اضافه کردن مواد شیمیایی که به ناخالصی های کوچک جامد می چسبند، این مواد جامد سنگین تر می شوند. در جداسازی ماسه و آب از هم، برای مثال، حتی بعد از حذف ذرات ته نشین شده هم آب کماکان، به سبب وچود ذرات ناخالصی ریز، گلی به نظر می رسد. (link)با اضافه کردن آلوم به این آب گلی(link)، آب گلی معلق ته نشین شده و آب زلال باقی می ماند.
مثال هایی از محلول هایی که سرریزی می تواند در باره شان اعمال شود شامل گل آب، چربی بالای سوپ، مایع حاصل از سس خردل و مخلوط آب و روغن است.
مزایا و معایب سرریزی:
مزایا:
سرریزی یک فرآیند نسبتا آسان است. سرریزی می تواند دستی هم انجام شود. سرریزی می تواند به سادگی ته نشست های غیر محلول را جدا ساخته و مایعات مخلوط نشدنی را نسبتا آسان جداسازی نماید.
معایب:
سرریزی نمی تواند جامدات یا مایعاتی که در مخلوط حل می شوند را جدا نماید. به عنوان مثال، شما با سرریزی نمی توانید نمک را از آب جدا نمایید. ناخالصی های جامد سبک همانند پودر گچ را هم نمی توان از آب جدا کرد، زیرا آن ها خیلی سبک هستند و حتی در زمان طولانی هم در کف ظرف ته نشین نمی شوند. امکان پذیر نیست که تمامی محتویات مخلوط بازیابی شود، زیرا جداسازی آن ها بصورت دستی و بطور کامل مشکل است. در غیر صورتی که از یک سانتریفوژ استفاده نمایید، مجبور به صرف زمان طولانی هستید تا نظاره گر ته نشینی ذرات در اثر قوه جاذبه باشید.
موارد استفاده از سرریز:
سرریزی بطور مکرر برای خالص سازی مایع استفاده می شود. این کار با جداسازی مایع از سوسپانسیون یا ته نشست ذرات نامحلول صورت می گیرد. در حالی که در پاره ای مواقع انجام این کار ایده آل نیست، به سبب وجود این واقعیت که هر محلولی می تواند با اجازه دادن به ته نشین شدن در یک محدوده زمانی، بطور دستی سرریز شود، سرریز استفاده ای عمومی دارد. رویه سرریزی عموما بصورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
1- خامه در بالای شیر شناور است و بنابراین با سرریزی می توان خامه را از شیر گرفت. همین دستورالعمل را می توان در مورد کره و دوغاب هم مورد استفاده قرار داد.
2- آب زلال را با سرریزی می توان از آب گلی تهیه کرد. اگر ناخالصی های بیشتری وجود داشته باشند، می توان از آلوم برای حذف آن ها کمک گرفت. با این راه، آب زلال از ناخالصی های ته جدا می شود. تمام تصفیه خانه های آب، به همراه تصفیه خانه های فاضلاب، برای جدا سازی ته نشست ها از سرریزی کمک می کنند.
3- در صنایع قند، در حالی که فرِایند تبدیل چغندر قند و نیشکر به قند دانه ای اتفاق می افتد، بسیاری از مخلوط های جامد-مایع فراهم می شود. یک مثال از این امر شیره ها و کریستال ها هستند. سرریزی روش عالی جداسازی است.
4- سرریزی حتی راه خود را به نانوتکنولوژی باز کرده است. سرریزی در طی ساخت محلول های سیم نازک کیفیت بالا، فرآیند تولید الکترودهای فوق العاده خوب استفاده شده و به میزان زیادی فرآیند خالص سازی را ساده می کند.
5- بعد از استفاده از یک ماده آب زدا و خشک کن که آب را جذب کرده و مایع آلی را خشک می کند، مایع آلی جدا و خشک شده، اغلب می تواند از جاذب آب، با سرریزی، جدا شود.
6- فرآیند گرفتن سرکه انگور یا سرکه مالت نیاز به فرآیند سرریزی دارد تا چربی ها را از ماده خام جدا نماید.
7- در زمان انجام تست های تشخیصی، پلاسما می تواند از طریق سرریزی توسط سانتریفوژ از خون جدا شود.
8- در حالی که معادن جیوه، گاهی سرنوشت جیوه ها را به منابع آبی متصل می کنند، این آب ها سمی شده و قابلیت مصرف و استفاده خود را از دست می دهند. جیوه آب را می توان با سرریزی حذف نمود.
9- شناورسازی کف یا سرجوش، فرآیند جداسازی مواد آب دوست و آب گریز از هم است. از این فرآیند در صنایع معدنی، بازیافت کاغذ، صنایع تصفیه فاضلاب استفاده می شود. جداسازی نهایی مواد در این فرآیند از طریق سرریزی صورت می گیرد.
#سر_ریز #فیلتراسیون
صفحه نخست

مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

چنانچه به یکی از دو مقوله "بهداشت" و "محیط زیست" علاقمند هستید، یا کلا نسبت به هیچیک از این دو مقوله نگاه خوبی ندارید، به شما اکیدا توصیه می شود اینجا را کلیک کنید.