walden-pondقبل از پاسخگویی به سوال بالا بهتر است به این موضوع که اصولا فواید استفاده از آب معدنی چیست,اشاره ای مختصر داشته باشیم!

امروزه استفاده از آب معدنی در تمامی نقاط دنیا زیاد شده اما این استفاده بیش از آنکه همانند کشور ایران , از شایعه آلودگی آب شرب مصرفی برخاسته باشد,نشات گرفته از این واقعیت است که مردم گمان می کنند با خاکی که روزبروز بیشتر و بیشتر از مواد مغذی تهی می شود,دیگر نمی توانند انتظار داشته باشند که میوه ها و سبزی ها به تنهایی قادر به تامین مواد مغذی مورد نیازشان باشند.

چشمه ها در جاهایی هستند که آب زیر زمینی از سطح زمین بیرون می زند.چشمه ها عموما در راستای دامنه کوه,نواحی پست و یا پایه شیب ها به چشم می خورند.