walden-pondچه هست؟!.....چطور تصفیه می شود؟!......کجا استفاده می شود؟!

grey1
آب خاکستری آب شستشو است.این آب تمامی فاضلاب به استثنای فاضلاب توالت و ضایعات غذایی است که از خردکننده های زباله مشتق می شوند.تفاوت قابل ملاحظه ای بین آب خاکستری و فاضلاب توالت(که آب سیاه نام دارد) وجود دارد.این اختلافات به ما می گوید که این فاضلاب ها چطور باید تصفیه و مدیریت شوند و چرا برای حفاظت از محیط زیست و سلامتی مردم نباید با یکدیگر آمیخته گردند.

چطور کیفیت آب آشامیدنی را کنترل کنیم؟

ANALYSE
آب آشامیدنی یکی از ایمن ترین نوشیدنی هاست;مزه گوارایی دارد و قابل استفاده در مقاصد خانگی است.آب آلوده آبی است که باکتری هایی دارد که بیماری ایجاد می کنند.آب ناپاک آبی است که مواد نامطلوب یا ناسازگار برای نوشیدن یا استفاده های خانگی دارد.