walden-pondضدعفونی حرارتی که در آن از اشعه فرابنفش خورشید استفاده می شود میکروب های آب را می کشد.وقتی که یک بطری آب زلال و درپوشیده در معرض نور خورشید قرار می گیرد, اشعه فرابنفش , باکتری ها,ویروس ها و انگل ها را از بین می برد.
انجام: مصرف کننده بطری پلی اتیلنی را از آب پر کرده و آن را تکان می دهد تا آب اکسیژن دهی شود.

صاف سازی با گذرانیدن آب از میان خلل و فرج موادی همچون ماسه,سنگ و آجر آلاینده ها را در صافی نگهداشته و آن ها را از آب جدا می کند.برای حذف آرسنیک این صافی ها چند قسمتی بوده و حاوی موادی هستند که برای جداکردن آرسنیک ویژه شده اند.