walden-pondاستفاده از منعقد کننده آلوم در استخر
سولفات آلومینیم، که آلوم نام دارد، هزاران سال است که به عنوان زلال ساز آب مورد استفاده قرار می گیرد.هیروگلیف های مصر باستان استفاده از خاک آلومینیم را شرح می دهند و اسناد چینی و یونانی قرن اول در باره معدن کاری و استفاده از آلوم برای زلال سازی آب حرف می زنند.تا قرن 16، آلوم برای تصفیه منابع آب شهری در سراسر انگلستان استفاده گسترده ای داشت.استفاده از آن به عنوان منعقد کننده ای که آب کدر را زلال می کند تا به امروز ادامه داشته است و علاوه بر آن این ماده قادر به حذف فسفات ها، پاتوژن ها و دیگر ذرات نامطلوب آب نیز می باشد.

هر زمان که فلاش تانک توالت را به کار می اندازیم یک بوی بد احساس می کنیم.آن بوی ماهی گندیده داده و در خانه نفوذ می کند.این امر می تواند از نشتی لوله ها باشد؟ما چکار باید در باره اش بکنیم؟
عموما وقتی بوهای بد به مجرد استفاده از فلاش تانک به مشام می رسند که حلقه مومی توالت به توالت یا کف فیکس و فیت نشده باشد.وقتی شما آب را داخل زهکش می کنید،ابتدا مجبور می شود که به هوا برای خارج شدن فشار وارد کند.اگر حلقه مومی آب بند نباشد در عوض پایین رفتن آب از داخل لوله، آب به سادگی به حد فاصل کف و ته توالت داخل خانه فشار وارد می کند.به خاطر اینکه آب و هوا فضای داخل لوله را تنگ می کنند شما نمی توانید تا زمان عدم خروج هوا آب را داخل لوله نمایید.عموما ما هوا را وارد تهویه اصلی خانه کرده و از بام خارج می کنیم ولی اگر تهویه بام گرفته باشد فضایی برای خروج هوا وجود نخواهد داشت.برای رفع بوی بد حمام شما باید مجددا توالت را به کف فیت و آب بندی کرده و تهویه اصلی را از وجود آشغال ها پاکسازی نمایید.