walden-pondدرجه حرارت فاضلاب عوما بالاتر از درجه حرارت آب تامین کننده آن می باشد.این امر به خاطر اضافه شدن آب گرم حاصل از فعالیت های خانگی و صنعتی است.از آنجا که گرمای ویژه آب بالاتر از گرمای ویژه هوا است در اغلب ماههای سال درجه حرارت فاضلاب بیش از درجه حرارت هوا است و تنها در داغ ترین ماههای تابستان درجه حرارت فاضلاب از درجه حرارت محیط کمتر است.

ادامه مطلب: درجه حرارت آب,فاضلاب و محیط

با سه راهکار می توان به آب استخرهای شنا شوک وارد کرده و سبزی آب را ازشان گرفت.
اصلا فرح بخش نیست که پوشش استخرتان را بردارید و ببینید که آب سبز و مردابی شده است.این بدان معناست که استخر موقتا مملو از جلبک شده و شما نیاز دارید قبل از استفاده مجدد,استخر را تمیز کرده و آب را مورد تصفیه قرار دهید.خواندن مطالب زیر به شما یاد می دهد که چطور از شر آب سبز ترسناک رها شوید:

ادامه مطلب: خلاصی از سبزی آب در استخر شنا