walden-pondکلر ضدعفونی کننده ای است که وقتی به آب اضافه می شود باکتری های مضر,ژیاردیا و اغلب ویروس ها را از بین می برد.در استفاده از کلر در خانه ها , هم نیاز به محلول کلری که در بطری قرار گرفته احساس می شود و هم محفظه ای ایمن که برای ذخیره سازی آب ضدعفونی شده مورد استفاده قرار می گیرد , باید در دسترس باشد!

در غالب شهرها آب قبل از توزیع به اجتماع که آن را مصرف کنند,تصفیه می شود.این روش تصفیه ,تصفیه در منبع نام دارد و آلاینده ها را قبل از آنکه در اجتماع توزیع شوند,حذف می کند.
آبی که قبل از توزیع تصفیه نمی شود, باید در نقطه استفاده تصفیه شود تا کیفیت آن به حدی برسد که موجبات بیماری مصرف کنندگان را فراهم نکند.