walden-pondتعرفه آزمایشات آب در اینجا آماده است که می تواند توسط دست اندرکاران امور آب و فاضلاب و افراد عادی مورد استفاده قرار گیرد

هر کسی نیاز دارد که وظیفه اش را در قبال کنترل مصرف آب به انجام برساند ولی در این زمینه صنایع مهمان پذیر می توانند نقش بسیار مهمی داشته باشند.هتل ها می توانند میلیون ها گالن آب را در هر سال تلف کنند اما راههای بسیار موثری وجود دارد که این ارقام را کم می کند و حرکت در یک مسیر نائل شدنی را رقم می زند.

ادامه مطلب: ده راه کاهش مصرف آب در صنایع میهمان پذیر