walden-pondمقدمه
چند سال قبل من یک بشکه باران 90 گالنی خریده و آن را به آبروی خانه وصل کردم.مدتی از آن استفاده کرده و توسط آن ظروف آبیاری را پر کردم.با این حال بشکه در اغلب مواقع بی استفاده بود.من نزدیک سیاتل زندگی می کردم و حدودا در سال 37 اینچ باران به دست می آوردم.من اغلب بشکه های باران و مخازن آب باران مورد استفاده برای آبیاری گل ها و گیاهان را دیده و متوجه شده ام که اکثر آن ها پر شده و سرریز می کنند.با توجه به اینکه از ظرفیت آن ها استفاده درستی نمی شود,همیشه فکر کرده ام که باید راه ساده تری هم برای استفاده از آن ها در تمام طول سال باشد.

گرفتگی توالت در بدترین مواقع ممکن اتفاق می افتد.خوشبختانه,اغلب گرفتگی ها توسط شما و بی آنکه از لوله کش کمک گرفته شود قابل برطرف شدن هستند.اغلب گرفتگی ها با یک تلمبه خوب یا تمیز کننده زهکش دست ساز درست شده از آب داغ, جوش شیرین و سرکه قابل برطرف شدن هستند.برای گرفتگی های عمیق تر فنر لوله باز کن زهکش یا جاروبرقی تر/خشک مورد نیاز می باشد.