walden-pondآن ها چه هستند؟
محدوده ای از فیلترهای تصفیه آب توصیه و فروخته می شوند تا در خانه ها مورد استفاده قرار گیرند.این ها شامل فیلترهای ظرف که به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته و به منابع آب متصل نمی شوند و فیلترها و دیگر وسایلی که از طریق لوله کشی به منابع آب اتصال می یابند هستند.تولید کنندگان ادعا می کنند که محصولات تولیدی گاهی وقت ها موجب می گردند که مصرف کنندگان به کیفیت آب شیرشان علاقمند شوند.غیر معمول نیست که نوشته های بازار و وبسایت های بازرگانی خرید واحدهای تصفیه آبی که برخی آلاینده ها شیر آب را حذف می کنند تبلیغ نمایند.

استفاده از فلاش تانک و پس زدگی آب در وان!؟
فلاش تانک را به کار می اندازید, اما متوجه می گردید که یک استخر آب مشکوک سر از وان در می آورد.احتمال می دهید که چیز غلطی اتفاق افتاده باشد(و احتمال می دهید که آن چیز غلط در واقع یک مشکل بزرگ باشد)
مظنون احتمالی این مشکل چیست؟یک خط فاضلابرو گرفته شده!
اجازه دهید که به مشکل از نزدیکتر نگاه کرده و متوجه گردیم که چطور خط فاضلابرو گرفته شده می تواند منتج به مشکل عمومی بالا شود.