walden-pondدرجه حرارت های جالب
آب سرد می تواند شما را در کمتر از یک دقیقه بکشد.آن آنقدر خطرناک است که تعداد زیادی از مردم را در عرض ثانیه ها از بین می برد.هزاران انسان بعد از افتادن در آب سرد غرق شده اند و بسیاری از آن ها قبل از اینکه شانس رسیدن به سطح را داشته باشند مرده اند.

استخرهای بیرونی در معرض عوامل طبیعی هستند و مالکین استخرها باید برای نگهداری ایمن استخرهای شنا به قصد شنا کردن گستره ای از مواد شیمیایی را مورد استفاده قرار دهند.متاسفانه مواد شیمیایی که به اندازه کافی ناپایدار هستند که میکروارگانیزم ها را بکشند،به اندازه کافی ناپایدار هستند که وقتی در معرض نور خورشید قرار می گیرند تجزیه شوند.لذا مواد شیمیایی که صاحبان استخرها برای زرادخانه شان تهیه می کنند تثبیت کننده نام دارند.