walden-pondفلورزنی به آب آشامیدنی ایمن,موثر و مورد نیاز است! و این همان چیزی است که هر سازمان عمده و معتبر تندرستی در ایالات متحده امریکا می گوید.البته منتقدان اعتقادی به چنین نتایجی ندارند.ما در اینجا نظری به ادعاهای منتقدان انداخته و سعی داریم شواهد آن ها را مورد بررسی قرار دهیم:

ادامه مطلب: آیا فلوراید خطرناک است؟

اهمیت عناصری که در برگه نتایج آنالیز آب فهرست می شوند چیست؟!متن زیر به عناصر عمده ای که ممکن است در برگه نتایج دیده شوند اشاره کرده و به شما کمک می کند که از آنچه در این برگه ها دیده می شود سر در بیاورید.

ادامه مطلب: چطور نتایج آنالیز آب را تفسیر کنیم؟!