walden-pondضد عفونی آب آشامیدنی توسط اختلاط با محلول کلر،کلرزنی یا کلریناسیون نام دارد.کلرزنی اولین بار در سال 1850 توسط جان اسنو در شبکه توزیع آب لندن مورد استفاده قرار گرفت تا توسط این عمل با بیماری وبا مبارزه گردد.بطور مشابه، شهرهای امریکایی همانند نیوجرسی و شیکاگو شروع به استفاده از کلریناسیون در حدود سال 1908 کردند و یک گام مهم در کاهش مرگ و میرهای ایجاد شده توسط وبا،حصبه،اسهال و هپاتیت A برداشتند.امروزه استفاده از کلر در اغلب مناطق دنیا کاربرد دارد زیرا این استفاده ارزان،آسان و قابل اعتماد است.علاوه بر از بین بردن میکروارگانیزم های مضر،کلر قدرت کاهش آهن،منگنز و سولفید هیدروژن آب را هم دارد.به همراه استفاده از کلر در مقادیر بزرگ، کلر بسته بندی شده در مقادیر کوچک استفاده خانگی داشته و به گستردگی در سرزمین های در حال توسعه و توسعه یافته کاربرد دارد.

چطور از کیت تست استخر برای چک کردن کیفیت آب استفاده نماییم؟
منابع تمیزکاری و تست استخر
گام یک از ده
قبل از آغاز