walden-pondآب داغ سبز وان:چرا اتفاق می افتد و چطور رفع می شود؟
هر کسی می داند که یک وان زیبا و داغ آب شفافی دارد که از لوله های داغ آن حباب بیرون آمده و آماده است تا درد پاها و عضلات را آرام نماید.این آب بو نداشته و کدر و کف آلود نیست و مشخص است که نباید رنگ سبز داشته باشد.

یک تلمبه دستی 4.95 دلاری و یک فنر لوله بازکنی شما را قهرمان خانواده خواهد کرد.در اینجا شما می آموزید که چطور گرفتگی توالت را رفع نمایید.
توالت گرفته است؟مشکلی نیست.حتی یک تعمیرکار مبتدی که کمی تجربه و تلمبه دستی یا فنر لوله بازکنی دارد , می تواند در چند دقیقه اغلب گرفتگی ها را رفع کرده و توالت را دوباره قابل استفاده نماید,بی آنکه توالت سرریز نموده و شرایط بدی را ایجاد نماید.در این متن ما به شما می آموزیم که چطور می توانید سریعا توالت گرفته شده را تمیز نموده و مشکل خانگی پیش آمده را مرتفع نمایید