walden-pondراهنمای فناوری های آب آشامیدنی در استفاده های خانگی
معرفی
این نوشته راهنمایی برای تصفیه آب خانگی است و هرگز نباید توصیه به حساب بیاید.قبل از کارگذاری سیستم تصفیه خانگی آب برای مشاوره با گروه سلامت زیست محیطی بخش سلامت محلیتان تماس بگیرید.

آب سبز،چه باعثش می شود و چطور از شرش خلاص شوم؟
استخرتان را ساماندهی کرده و به جریان می اندازید.همه برگ ها و آشغال هایش را تمیز می کنید.همه چیز خوب به نظر می رسد اما روزی فرا می رسد که آب را سبز یا ابری می بینید.در این مقاله دو بخشی ما در باره عوامل مختلفی که آب را سبز یا ابری می کنند، راه حل هایی که برای پیدا کردن مشکل باید پیموده شوند و اینکه چطور آب را می توانیم دوباره تمیز کنیم صحبت خواهیم کرد.در نخستین بخش ما به آب سبز می چسبیم.