walden-pondتمیز نگهداری آب آزاد از پاتوژن و بهداشتی کلید لذت بردن از آب استخر شماست.اما بر عهده گرفتن این مسئولیت چندان ساده نیست زیرا مواد شیمیایی آب استخرهای شنا روزانه دچار تغییرات و تحولات عمده ای می شوند.افزودن مقدار مناسب کلر هر چند یک عمل متعادل کننده به حساب می آید باید دانست که برای نگهدای سالم آب استخر فوق العاده مهم است.

ادامه مطلب: میزان کلر مناسب آب استخر

آب تیره استخر,چرا داریدش و چطور از شرش خلاص شوید؟
آب استخر شما تیره است.چه عاملی سبب این مشکل ناخوشایند شده است و یا چرا من آن را دارم؟برای تیرگی آب استخرها یا اسپا عوامل و دلایل زیادی شناخته شده است.واقعیت این است که این مشکل تنها یک دلیل منحصر به فرد ندارد.ما در آب استخر یا اسپا دوست داریم که از شفافیت و تلئلو لذت ببریم.

ادامه مطلب: آب تیره استخر