walden-pondچرا توالت من بوی بد می دهد؟
آیا توالت شما بوی فاضلاب می دهد؟
نمی توانید از بوی بد توالت خلاص شوید؟شما توالت خود را بارها و بارها تمیز کرده اید.شما انواع مختلفی از تمیز کننده های کاسه توالت را امتحان کرده اید.آن هایی که خشن هستند.آن هایی که طبیعی هستند.تمیز کننده های خوب مدل قدیمی.شما حتی نشیمنگاه توالت را برای تمیز کردن سراسری تر جدا ساخته و با استفاده از دستکش و برس روبنده خاص فعالیت های ویژه سراغ مناطقی که دسترسی به ان ها سخت است رفته اید.

خلاصی از آهن و زنگ آهن-یکبار برای همیشه
اگر آب خانه شما از چاه آب اختصاصی تامین می شود,ممکن است شما دارای مشکلات ویژه ای با این آب باشید.مثلا امکان دارد که ماشین لباسشویی و ظرفشویی شما برای انجام فرایند تمیز کردن دترجنت بیشتری مصرف کنند و یا نیازمند چرخه شستشوی بیشتری باشند.