walden-pond
1-نیترات چیست؟!
نیترات شکلی از نیتروژن و بخشی طبیعی از خاک و آب زیر زمینی است اما در نتیجه فعالیت های انسانی و در اثر کوددهی مقدار آن در آب آشامیدنی افزایش یافته و به بالاتر از میزانی می رسد که حداکثر استاندارد EPA(سازمان حفاظت از محیط زیست) است.
2-چرا آلودگی به نیترات یک ملاحظه جدی است؟!
زیادی نیترات بر تندرستی افراد اثر می گذارد!زیرا باعث می شود گلبولهای قرمز خون سخت تر اکسیژن را حمل کنند.اگرچه اغلب مردمی که با مشکل مصرف آب با غلظت بالایی از نیترات مواجهند,بزودی سلامتی خود را باز می یابند, نیترات بالای آب برای نوزادان و بعضی از افراد بالغ بسیار مشکل زا است.نوزادان مصرف کننده آب با غلظت بالایی از نیترات به بیماریی مبتلا می شوند که "سندرم بچه آبی" نام دارد.
این بیماری نادر می تواند کشنده باشد!نوزادان به ویژه وقتی آسیب پذیر تر هستند که آب چاه را که غلظت بالایی از نیترات را دارا است مصرف می کنند.
پژوهشهای صورت گرفته در مورد اثر نیترات بر سلامتی انسان هنوز کامل نیست.

ادامه مطلب: سوالاتی که مکررا در باره نیترات آب آشامیدنی پرسیده می شود؟!