walden-pondhardness

آب سخت و نرم رفتاری متفاوت دارند;از قدرت تمیز کنندگی گرفته تا قابلیت خوردگی

sakhtdoosh

مواد معدنی که سبب سختی آب می شوند اثرات گسترده ای روی خانه و زندگی دارند.آب سخت تقریبا روی تمامی چیزهایی که وظیفه تمیز کنندگی را بر عهده دارند اثر دارد;از رخت شویی و ظرفشویی گرفته تا استحمام و آراستگی شخصی.لباس هایی که در آب سخت شسته می شوند تیره به نظر می رسند و زیر و خشن احساس می شوند.لباس ها و ظروف شسته شده در آب سخت ممکن است با داشتن لکه هایی,کثیف به نظر برسند.آب سخت ممکن است لایه ای را روی وان حمام و دیوارها و درب های شیشه ای احاطه کننده دوش باقی بگذارد.موهای شسته شده در آب سخت ممکن است تیره و چسبناک به نظر برسند.