walden-pondاز میان نوشیدنی هایی که در امریکا به فروش می رسند,آب های بطری شده جایگاه خاصی دارند به ویژه که در سال های اخیر در زمره پر فروشترین نوشابه ها بوده اند.با این حال افسانه هایی در باره این آب ها بر سر زبان ها است که بد نیست از آنها آگاه شوید:

نکات زیر یه خانه دارها کمک می کند که تجهیزات تصفیه آبشان را خریداری نمایند.
حدود شصت در صد خانه های پنسیلوانیا از منابع آب اختصاصی(چاه,چشمه و منبع اختصاصی) استفاده می کنند و بنابراین گونه هایی از دستگاههای تصفیه آب را مورد استفاده قرار می دهند.امروزه تقریبا هر مشکلی که در کیفیت آب وجود دارد و موجب آزار و اذیت انسان ها و یا به مخاطره انداختن سلامتیشان می شود , با خرید تجهیزات مناسب مرتفع می شود.هرچند خانه دارهایی که از منابع آب اختصاصی استفاده می کنند, اغلب در باره فرآیندها و تجهیزات تصفیه ناآگاهند و این موضوع آنها را مستعد بی توجهی نسبت به معامله با فروشندگان تجهیزات تصفیه آب می نماید.