walden-pond

comtobeمتولیان امور آب کوشش های پیشگیرانه ای صورت می دهند تا بدینوسیله بر مشکلات ناشی از سوسک های داخل شبکه ای منهول های فاضلابروهای بهداشتی فائق آیند.
تقریبا 34000 منهول به تعداد 2 بار در سال مورد عمل قرار می گیرند تا مانع هجوم سوسک ها شوند. محصول مورد استفاده جهت مبارزه اسید بوریک است. از طریق سوراخ مرکزی پوشش، حدود یک پوند اسید بوریک به داخل هر منهول اسپری می شود. فرآیند نیاز به برداشتن درپوش ندارد. در حالی که اسید بوریک برای سوسک ها سمی است، سمیتی برای انسان و حیوانات ندارد.

manih
به خاطر داشته باشید که در هنگام استفاده از اسید بوریک جهت مقابله با سوسک های داخل خانه، منهول های بیرونی هم نباید فراموش شوند.

مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.