walden-pond

comtobeارزان سازی تصفیه فاضلاب( کد 0400)

طراحی تصفیه خانه های فاضلاب با در اختیار داشتن مبانی و مفروضات-که همان مشخصات کمی و کیفی هستند-آغاز می شود!برخی از این مشخصات , کمیت و یا به عبارتی میزان فاضلاب های تولیدی هستند که ظرفیت تصفیه خانه را تعیین می کنند و مثلا بیانگر این هستند که تصفیه خانه در هنگام بهره برداری قادر به تصفیه 200 متر مکعب فاضلاب تولیدی روزانه است!و بعضی دیگر از این مشخصات کیفیت فاضلاب هایی است که قرار است تصفیه شوند و مثلا BOD و TSS در مورد فاضلاب های شهری هستند و آرسنیک در مورد صنایعی که در تولیدات خود عمدتا از آرسنیک استفاده می کنند!

 

شاید اشتباه عمده در طراحی تصفیه خانه از همان تعیین مبانی و مفروضات آغاز می شود زیرا کارفرما معمولا بر پایه اطلاعاتی مبانی و مفروضات را به مشاور ارائه می دهد و مشاور طراح با استفاده از همین اطلاعات و با در نظر گرفتن ضرایبی به عنوان اطمینان شروع به طراحی تصفیه خانه می نماید,بدون آنکه در نظر بگیرد که هم امکان کمتر ساختن فاضلاب تولیدی فراهم بوده و هم کیفیت فاضلاب می توانسته به گونه ای تغییر یابد که با حذف برخی از واحدهای تصفیه فاضلاب و با کوچک سازی بعضی دیگر از آن ها ,در نهایت امکان این وجود دارد که حتی تا 30 درصد از هزینه های تصفیه فاضلاب کاهش یابد!

با این تفاصیل "بهداشت محیط دم دستی" جدا اعتقاد دارد که اولین واحد مورد بررسی در تصفیه فاضلاب پیش تصفیه نبوده و اقدامات لازم برای ارائه بهترین طرح تصفیه فاضلاب میبایست "پیش از تصفیه" را در نظر گرفته و کاری کند که عملا هم از مقدار فاضلاب تولیدی کم شود و هم کیفیت آن به گونه ای تغییر کند که تصفیه آن-در نهایت-برای کارفرما ارزان تر تمام شود!این کارها با بررسی فرآیندهایی که در نهایت به تولید فاضلاب منتهی می شوند کاملا اجرایی است و سالهای فراوانی است که در کشورهای پیشرو در تصفیه فاضلاب صورت می گیرند!با این حساب است که جدا به شما توصیه می کنیم که چنانچه مایل به در اختیار داشتن تصفیه خانه فاضلاب هستید و یا می خواهید نسبت به ارتقا یا افزایش ظرفیت تصفیه خانه موجودتان بکوشید,با ما مشورت کنید تا از تحمیل بسیاری از هزینه های ناخواسته و نابایسته بر خویشتن بکاهید!( قبل از انجام این مهم از قوانین مشاوره تلفنی مندرج در صفحه نخست یا بالای صفحه اطلاع حاصل نمایید) کسی چه می داند!شاید تنها به غلط گمان می کنید که تصفیه خانه تان دیگر جوابگوی فاضلاب های تولیدی نیست و یا باید ظرفیتش را اضافه کنید و یا باید بخشی از فاضلاب تولیدیتان را به جایی دیگر-برای تصفیه- منتقل نمایید!شاید چاره و تدبیر کار در کاهش میزان فاضلاب تولیدی بوده و بنابراین می توان امیدوار بود که هزینه اختصاص یافته برای جوابگویی سازمان حفاظت از محیط زیست چندان زیاد نباشد!