walden-pond

comtobeکمپوست و فضولات اسب( کد 0556)

قطعا خیلی از شما در باره کودسازی از زباله یا کمپوست چیزهایی شنیده اید!شاید برخی از شما در باره این که میتوان از فضولات حیوانی نیز کود تهیه کرد,چیزهایی می دانید!(درست است که کودهای حیوانی,کودهای بسیار خوبی به حساب می آیند,اما آنها به علت آلودگی های بالقوه ای که دارند نباید قبل از طی فرآیندهایی که آنها را از آلودگیهایشان می زداید به مصرف گیاهان و مواد کشاورزی برسند!)

با همه این تفاصیل بعید است بدانید که از میان فضولات حیوانی,فضولات اسب بهترین فضولاتی است که می تواند در تهیه کمپوست مورد استفاده قرار گیرد!این امر به این علت است که از مهمترین عواملی که در تبدیل فضولات حیوانی به کمپوست نقش دارد نسبت کربن به ازت است که می باید در محدوده 30 به یک باشد!

این موضوع موجب میشود در تهیه کمپوست از فضولات حیوانی-که نیتروژن زیاد دارند-لزوم اختلاط آن ها با کاه و برگ و شاخه گیاهان و تراشه های چوب-که کربن فراوان دارند-احساس شود;یعنی یا باید در محل تهیه کمپوست مواد زاید گیاهی هم فت و فراوان باشد و یا باید فضولات به مناطقی برده شوند که از نعمت داشتن این چیزها بی بهره نیستند!البته می توان شاخ و برگ گیاهان و تراشه های چوب و دیگر موادی که کربن زیاد دارند را به مناطقی که در آنها فضولات حیوانی یافت میشود آورد و اقدام به تهیه کمپوست نمود!درست است که علیرغم همه این مسائل کمپوست سازی باز هم به صرفه و کاملا اقتصادی است,اما اگر احیانا حیوان نجیبی در اختیارمان باشد که در فضولات او نسبت مورد نیاز کربن به ازت برای کمپوست سازی کاملا رعایت شده و این نسبت دقیقا 30 به یک بوده و بنابراین ما را معاف از تهیه کاه و خاک اره و تراشه چوب و شاخ و برگ گیاهان نماید,آیا بجاست که فورا از فضولات این حیوان نجیب-اسب-استفاده نکرده و دست اندرکار تهیه کمپوست نشویم!
با این حساب اگر مایلید از فضولات اسب که در دسترستان است استفاده شایسته ای نموده و با تبدیل آنها به کمپوست یا کود مناسبی برای محصولات و گیاهان باغ و باغچه و مزرعه خود تدارک ببینید و یا با فروش آن درآمدی کم یا زیاد دشت نمایید,بد نیست با کارشناسان شرکت "بهداشت محیط دم دستی" تماس حاصل نمایید تا در زمینه چگونگی اقدام به این امر شما را یاری رسانند!