walden-pond

comtobeشستشوی لباس زیر، جوراب و سینه بند( کد 0453)
اینکه چند بار از رختشویی استفاده می کنید بستگی به این دارد که چه چیز را می شویید. البسه نزدیک پوست؛ از قبیل زیر پیراهن، جوراب و سینه بند، باید مکررتر شسته شون؛ در حالی که دیگر انواع لباس ها را می توان چند بار قبل از شستن پوشید.برای اینکه متوجه شوید البسه خود را چقدر و چند بار باید بشویید می توانید از مطالعه متن زیر کمک بگیرید.

استانداردهای آب آشامیدنی سازمان جهانی بهداشت؛ 1993( کد 0448)

آگاهی از خطوط راهنمای سازمان بهداشت جهانی کافی نیست. شما باید بدانید که عدول برخی پارامترها از مقادیر استاندارد چه مشکلاتی را ایجاد می کند و شما چگونه باید مشکلی که با آب آشامیدنی دارید بر طرف نمایید. لذا اگر نتیجه آزمایش آب مصرفی خود را در اختیار دارید، برای تفسیر آن از ما کمک بگیرید. قبلا "چرا مشاوره تلفنی" و "دستورالعمل مشاوره تلفنی" را بخوانید.