5comver0007

 09190288290      09224055895      02188331528      09122039437    

مژده! مژده: برای رفاه حال خریداران و مشتریان "بوکاشی" سبوس 600 گرمی که برای دو مرحله نیاز متقاضی را بر طرف می کند و کم جا هم هست تولید کرده ایم. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

 

6 BUKASHI GASHANG1V

1- رابطه زائدات غذایی و آشفتگی ذهنی چیست؟

 وجود زائدات غذایی، در واقع، آشفتگی ذهنی را، از لحاظ اندازه، چشم انداز و تاثیر، بوجود می آورد.

2- چقدر از غذاهای تولیدی انسان در هر سال تلف می شود؟

مطابق با یافته های سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد، یک سوم تمام غذاهای تولیدی برای مصرف انسان، حدود 1.3 میلیارد تن، هر ساله، از دست می روند یا تلف می شوند.

3- وقتی زائدات غذایی را از دیگر زائدات جدا نمی کنیم، چه می شود؟

وقتی زائدات غذایی، در عوض جدا شدن، با دیگر زباله ها مخلوط می شوند، آنچه که می توانست بازیافت شود را آلوده می سازد.