سطل های بوکاشی و پاسیویی

در حال حاضر ما برای دو نوع سطل( بوکاشی و پاسیویی) سفارش قبول می کنیم. جهت اطلاع از نحوه دادن سفارش می توانید قسمت "خرید سطل و سبوس کمپوست" را ببینید.
در اینجا ما تصاویری از کالاهای تولیدی خود را، که بنا به سفارش خریداران و مشتریان ارجمند تولید کرده ایم، بصورت نمونه، آورده ایم. شرح و شماره زیر هر تصویر شما را قادر می سازد اطلاعات خوبی از تولیدات ما کسب کرده و با اطلاعات کامل اقدام به خرید و سفارش نمایید:

PRODUCT1

1- سطل بوکاشی از نمای بالا( در حال بهره برداری توسط خریدار)، سفارش تهران، مرداد 1402

 عکس توسط خریدار گرفته شده است.

MAHSOOL1VE

2- سمت راست: کمپوست ساز پاسیویی 120 لیتری همراه دریچه زیرین تخلیه

سمت چپ: کمپوست ساز پاسیویی 60 لیتری همراه دریچه زیرین تخلیه از پشت

MAHSOOL2VE

3- کمپوست سازهای پاسیویی 60 لیتری( راست: ساده و چپ: پدالی)

MAHSOOL4VE 1

4-سبوس های خریداری شده بار سوم توسط خریدار خوب ما( مورد استفاده در کمپوست سازی بوکاشی)

MAHSOOL4VE 2

5- سطل بوکاشی در حال بهره برداری؛ کاربر در حال خرد کردن زائدات غذایی جهت ریختن به داخل سطل است. بقیه عناصر پکیج از قبیل بروشور، هواگیر، سبوس هم کنار سطل قابل مشاهده هستند.

MAHSOOL5VE

6- پکیج آماده شده بوکاشی به سفارش تهران؛ قبل از ارسال

MAHSOOL6VE

7- پکیج بوکاشی آماده شده سفارش تهران؛ متقاضی دو بسته سبوس اضافی درخواست کرده بودند( جهت دو دوره

کمپوست سازی)

8_ آمار

manwoman

MASOOL1

9- سطل های کمپوست ساز پاسیویی 60 لیتری با دریچه تحتانی باز و بسته

MASOOL2

10- کیک یا لازانیای بوکاشی! نشانه ای از اینکه کار تا قبل از گذاشتن محتویات در خاک باغچه یا گلدان بخوبی پیش رفته است.

MASOOL3

11- سمت راست: چای یا شیرابه بوکاشی که باعث می شود استفاده از سطل توجیه اقتصادی داشته باشد!

سمت چپ: سطل زیبای بوکاشی که دارای شیر و رنگ خاکستری است

masool4

12- آخرین سطل فروخته شده بوکاشی: در سمت راست محصول قبل از قرار دادن در خاک دیده می شود که کاملا رضایت خریدار را جلب کرده است

masool5

13- سمت راست: کمپوست عالی حاصل از عملکرد خوب کمپوست ساز پاسیویی

سمت چپ: دو نوع مختلف از سبوس بوکاشی تولیدی( سبوس قهوه ای ماندگاری بیشتر دارد)

amoltehran

گروهی آن، گروهی این پسندند!