5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

 

HUOS TOTAL

RUMI4

محدودیت ها و مزایای کمپوست ساز معلق( کد 0363)

کمپوست سازهای معلق یکی از سخت ترین وظایف کمپوست سازی را برای باغداران به انجام می رسانند: چرخاندن توده کمپوست. در سطل های کمپوست سازی باز که فضایی برای کاربرد وسیله وجود دارد، این کار معمولا با یک چنگال انجام می شود. چرخاندن توده با هوادهی و اختلاط مواد کمپوست سازی داغ با موادی که اخیرا اضافه شده اند به فرآیند کمپوست سازی سرعت می بخشد و با اعمال فعالیت میکروبی، کمک به تجزیه مواد تازه می کند. نتیجه یک کمپوست غنی و آماده برای استفاده است.

نقاط قوت و ضعف کمپوست سازهای معلق( کد 0362)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.