5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

جوجه یکروزه نداریم، اما تخفیف یکروزه چرا!؟ از تخفیف ماه بهمن ما دیدن فرمایید!

HUOS TOTALجایگاه بازیافت، سوزاندن و کمپوست در کشورهای گوناگون

قسمت اول

کشورهای عاشق لندفیل

ما را در شبکه های اجتماعی تعقیب نمایید

عکس گرفته شده توسط هرمس ریورا در اونسپلاش

ما تا الان غالبا بر جنبه های مثبت متمرکز شده ایم. با این حال، وقتی به لندفیل می رسیم، فقط منفی ها وجود دارند.

آشغال بوی خوب می دهد؟


آشغال بوی خوب می دهد، اما نه همیشه!  هر کسی ممکن است متوجه بوی گند آشغال شود. یک کیسه گوشت یا پوشک که در یک سطل زباله در یک روز گرم و مرطوب تابستانی رها می شود، می تواند پیامی قدرتمند در مورد قدرت شیطان سازی باکتری ها و میکروب ها ارسال کند.