walden-pond

comtobeاضافه کردن کلر با ایمنی(کد 0455)
توجه: کلر علاوه بر ضد عفونی کنندگی، خاصیت از بین بردن تیرگی و کدورت را هم دارد. با این حال شاید بهتر باشد که اول مطمئن باشید کدورتی هم در کار است. وسیله ساده ای که موجود بودن یا عدم وجود کدورت آب را نشان می دهد دیسک سشای نام دارد. چنانچه مایل به خرید دیسک سشای هستید اینجا را کلیک کنید.

چند بار دوش بگیریم؟( کد 0454)
اگر واقعا مایل به صرفه جویی در مصرف آب خود هستید با ما تماس بگیرید. برای اینکار قبلا قوانین مشاوره تلفنی را ملاحظه نمایید.
اینکه یک نفر چند بار دوش بگیرد کاملا بستگی به فعالیت های روزانه او دارد. این به معنی این است که برخی افراد باید روزانه دوش بگیرند، در حالی که دیگران می توانند هر چند روز یکبار دوش بگیرند.