5comver0007

 09190288290      09224055895      02188331528      09122039437    

مژده! مژده: برای رفاه حال خریداران و مشتریان "بوکاشی" سبوس 600 گرمی که برای دو مرحله نیاز متقاضی را بر طرف می کند و کم جا هم هست تولید کرده ایم. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

یکی از سوالات کارفرماها در مقوله استخدام، "چه کسی را استخدام کنم؟" است و دیگری را ، قطعا، باید "چه کسی مناسب کدام پست سازمانی می باشد؟" قلمداد نمود.
اینکه هر یک از جویندگان کار، رزومه خود را به شکلی ویژه تنظیم می کنند کار استخدام کارفرماها را سخت نموده و بسیاری از ایشان را وا می دارد با درست کردن یک فرم مشترک و خاص محل فعالیت، کار مقایسه بین درخواست کنندگان را ساده تر گردانند.