5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

جوجه یکروزه نداریم، اما تخفیف یکروزه چرا!؟ از تخفیف ماه بهمن ما دیدن فرمایید!

HUOS TOTALتفاله های قهوه و کمپوست( کد 0505)

تفاله های قهوه یک افزودنی فوق العاده برای باغ و توده های کمپوست هستند. کمک کنید تا این منبع آلی فوق العاده بازیافت شود و از ورود آن به لندفیل ها ممانعت به عمل آورید.

بعضی از اطلاعات در باره تفاله های قهوه

تفاله های قهوه حدودا 2 درصد از لحاظ حجمی نیتروژن دارند.
تفاله ها اسیدی نیستند؛ اسید قهوه محلول در آب است. پس، اسید اغلب در قهوه پیدا می شود.
تفاله های قهوه پی اچ تقریبا خنثی دارند( بین 6.5 تا 6.8)
تفاله های قهوه اوضاع ساختمانی و کشت و زرعی خاک را بهبود می بخشند.
تفاله های قهوه می توانند منبع نیتروژنی فوق العاده برای کمپوست سازی باشند. ان ها نسبت کربن به ازت 20 به 1 دارند. در ازمون های غیر رسمی توسعه ایالتی اوسو/ لین؛ متخصصین کمپوست درجه حرارت های ادامه دار 140 تا 160 درجه فارنهایت را برای تا دو هفته در مواقعی که 25 درصد حجمی مواد را در توده کمپوست تفاله های قهوه تشکیل می دادند ثبت کردند.
شواهد غیر رسمی حکایت از آن دارد که تفاله های قهوه، حلزون ها و شکم پایان باغی را دفع می کند.

چطور از تفاله های قهوه استفاده کنم؟

تفاله های قهوه را مستقیما روی خاک بگسترانید. داخل خاک کشت کنید. اگر خشک شوند، می توانند آب اضافی را به همان روشی که پیت ماس( تورب درست شده از خزه) خشک می شود دفع کنند.
آن را روی خاک بگسترانید و با برگ ها یا کمپوست یا مالچ پوست پوشش دهید.
با لایه بندی محتویات و استفاده از یک سوم برگ، یک سوم هرس چمن تازه و یک سوم تفاله های قهوه به توده کمپوست اضافه کنید.
تفاله های قهوه را به عنوان بخشی از توده کمپوست ایستا اضافه کرده و اطمینان داشته باشید که همیشه یک مقدار معادل از منبع کربنی همانند روزنامه ریز ریز شده یا برگ های خشک را اضافه کرده اید. آن ها را خوب مخلوط کنید.
تفاله های قهوه یک کود ازته نیستند. در آزمون جوانه زنی در باغ "ریشه های چمن" در اوجن، OR، تفاله های قهوه با خاک گلدان با نسبت 0.25 حجمی مخلوط شدند. دانه‌های کاهو در مقایسه با دانه‌های کاهوی کاشته‌ شده در مخلوط گلدانی بدون تفاله قهوه، سرعت جوانه‌زنی و رشد ضعیفی را نشان دادند.

به عنوان یک منبع کربن، فیلترهای کاغذی قهوه را به یک توده کمپوست اضافه کنید. آن ها را به قطعات کوچک پاره کنید تا سرعت تجزیه افزایش پیدا کند.

اگر تفاله های قهوه را مستقیما در داخل خاک تجمیع می کنید، یک کود ازته در همان زمان اضافه کنید. تفاله های قهوه رشد میکروارگانیزم هایی را در خاک تقویت می کنند که از ازت برای رشد و تولید مثل استفاده می نمایند. در حالی که تفاله های قهوه توسط میکروارگانیزم ها تجزیه می شوند، نیتروژن مازاد کود یک منبع مغذی برای گیاهان فراهم می آورد. به عنوان منبع کربن، فیلترهای کاغذی قهوه را به توده کمپوست اضافه کنید.آن ها را به قطعات کوچک برش دهید تا سرعت تجزیه افزایش پیدا کند.تفاله های قهوه به بدی نمی روند.برای استفاده آینده، آن ها را در ظروف زباله 32 گالنی در نزدیکی سطل یا توده کمپوست ذخیره سازی نمایید.