5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

جوجه یکروزه نداریم، اما تخفیف یکروزه چرا!؟ از تخفیف ماه بهمن ما دیدن فرمایید!

HUOS TOTALتنها راهنمایی که نیاز دارید!

قسمت اول

اجازه دهید کمپوست نفس بکشد؛ به حداکثر رسانی جریان هوا

usebin4

بالا: این هواده یک وسیله دستی است که هوا را وارد کمپوست می کند.

در یک سطل عمومی هوا برای درست کردن کمپوست ضروری است.

شما می توانید با اعمال زیر به این فرآیند کمک کنید:

1- افزودن آیتم هایی از قبیل ترکه ها و مقوا در ته سطل
2- اضافه کردن عوامل حجیم کننده به مواد کمپوست. این ها شامل عواملی همانند خاک اره و پرلیت هستند.
3- هم زنی سطل این همچنین کمک به اختلاط مواد دارای کربن بالا و ازت بالا با هم می کند. شما فقط ممکن است بتوانید بالا را به هم بزنید( با روش ابداعی ما درکمپوست ساز پاسیویی اختلاط کامل صورت می گیرد)
4- استفاده از هواده کمپوست. این وسایل اغلب می توانند به عمق بیشتری از سطل کمپوست بروند تا کمک به هوادهی وسیله نمایند. مثال ها شامل هواده دارلیک( فقط انگلستان) و هواده اجوکس هستند.

انتخاب درست مواد کمپوست

مشتمل بر سبزها و قهوه ای ها

میکروارگانیزم هایی که مواد آلی را تجزیه می کنند نیاز به کربن و نیتروژن دارند.

شما می توانید این ها را با گنجانیدن مواد نیتروژن بالا(سبزها) و کربن بالا( قهوه ای ها) فراهم نمایید.

برای خارج شدن از سر در گمی بهتر است بدانید که سبزها و قهوه ای ها به سطوح بالای نیتروژن و کربن ارجاع داده می شوند و نه به رنگ!

برای مثال، قهوه رنگ قهوه ای دارد، اما به خاطر نیتروژن بالای آن در اصطلاح کمپوست، "سبز" نام دارد.

اینجا چند مثال از "سبزها" و "قهوه ای ها" را آورده ایم:

سبزها

قهوه
چمن
برگ های چای
کود حیوانی
خرده های آشپزی
علف هرز

قهوه ای ها

کاغذ ریز ریز شده
تراشه های چوب
خاک اره
برگ ها
بوریا
یونجه

توجه کنید که علف هرزها اغلب سبز هستند. هرچند، وقتی علف هرزها را می کنید اغلب به خاک چسبیده اند که کربن بالایی دارد.

به همین علت، شما می توانید علف هرزها را در کمپوست ساز قرار دهید؛ بی آنکه مجبور باشید به سطل، مواد قهوه ای بیشتر اضافه کنید.

نسبت سبز به قهوه ای به مقدار زیادی به منبع وابسته است. برخی قهوه ای های بیشتر و برخی دیگر ترکیب یکنواخت را توصیه می کنند.

شخصا ترکیب 50-50 را می پسندم.

این به خاطر این است که سبزها از قهوه ای ها آب بیشتر دارند. پس وقتی از هر دو به یک نسبت اضافه می کنید، در واقع قهوه ای ها را بیشتر افزوده اید. ولی این به خاطر این هم هست که من اغلب مقدار زیادی سبز دارم. پس پیدا کردن قهوه ای کافی برای من یک چالش است!

هر چند، علیرغم این واقعیت که بسیاری از راهنماها نسبت دقیق کربن به ازت را تجویز می کنند، مطالعات نشان داده اند که شما می توانید با نرخ های متفاوت کمپوست خوبی به دست بیاورید. به ویژه افزایش مقدار قهوه ای ها مشکل خاصی ایجاد نمی کند.

همچنین، قهوه ای ها ارزش انبار کردن در زمستان را دارند، زمانی که مواد کربنی بیشتری در دسترس هستند.( من همچنین قبلاً یک عدل بزرگ خاک اره می خریدم تا از آن استفاده کنم، اما اکنون تمایل دارم به کارگاه چوب بری محلی مراجعه کنم تا خاک اره و خرده چوب به من بدهد تا در گونی ها بکنم (!

چه در سطل کمپوست بگذارم و چه نگذارم؟

usebin5

مخلوطی از مواد مختلف کمپوست در سطل کمپوست عایق

اگر سیستم کمپوست سازی داغ داشته باشید، می توانید هر چیزی که اخیرا زنده بوده است را کمپوست کنید.

کمپوست سازی داغ اغلب پاتوژن ها و تخم علف های هرز را می کشد و موادی که می توانند آفات را جذب کنند را به سرعت تجزیه می کنند.( اگرچه شما هنوز باید آیتم های بودار توده کمپوست را دفن نمایید)

با این حال، اگر کمپوست شما داغ نیست، بهتر است کمی محتاط باشید و مقداری را که اضافه می کنید محدود کنید.

منظور از داغ درجه حرارت 50 درجه سانتیگراد است و ایده آل این است که درجه حرارت از این مقدار بیشتر باشد. من سعی کردم چیزها را در دمای پایین دفن کنم، اما روز بعد حفره هایی را در کمپوست خود پیدا کردم!

علاوه بر این، اگر می خواهید جاه طلب باشید و مواد کمپوست چالش برانگیزتری مانند ماهی را امتحان کنید، متوجه شده ام که اضافه کردن یک لایه خاک اره اضافی می تواند به کاهش بو و آفات کمک کند.

اینجا بعضی مثال هایی را آورده ایم که می توانید و نمی توانید به توده کمپوست اضافه کنید.

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم