walden-pond

comtobeچطور از شر سنجاب اتاق زیر شیروانی خلاص شویم؟( کد 0507)

اگر شما در باره صدای خراشیدن اتاق زیر شیروانی خود صداهایی شنیده اید، ممکن است سنجاب داشته باشید. تقسیم کردن خانه با سنجاب ها می تواند ناامید کننده باشد، به ویژه اگر آن ها شروع به آسیب رسانی کنند. اگرچه خلاصی از شر سنجاب ممکن است غیر ممکن به نظر برسد، می توانید دوباره صاحب اتاق زیر شیروانی خود شوید. برای خلاصی از شر سنجاب ها، می توانید از دور کننده، تله و رها کردن سنجاب ها و یا تونل خروجی استفاده کنید. موضوع اصلا این نیست که چه روشی به کار می گیرید؛ شما نیاز دارید از ورود مجدد سنجاب ها به خانه پیشگیری به عمل آورید.

مگس های گوشت و مگس های گوشتخوار( کد 0494)

نیاز دارید که بدانید

مگس های گوشت و مگس های گوشتخوار، مگس های خیلی عمومی هستند که با اجساد حیوانات در ارتباط می باشند.
مگس های گوشت و مگس های گوشتخوار تخم های خود را در حیوانات اخیرا مرده می گذارند. 5 تا 10 روز قبل از اینکه لاروها جسد حیوان را ترک کنند، آن را مورد هجوم قرار داده و پرسه می زنند تا برای درست کردن پوپ یک جای خشک پیدا کنند.