نیم نگاه


midanidVERY

 5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

 

HUOS TOTAL

RUMI4

خریداران تولید کننده کمپوست خانگی نظر داده اند:

 

7860( خریدار سبوس و سطل بوکاشی): من نمی توانم یقه کسی که آب را زیاد مصرف می کند بچسبم، اما دست کم می توانم با خرید کمپوست ساز خانگی سهم خودم در گرم شدن کره زمین را کم کنم.

7831( خریدار سبوس و سطل بوکاشی): تشکیل خاک سال ها طول می کشد و برایم جالب است که در کمپوست سازی بوکاشی، دست بالا، دو ماهه خاک تولید می شود

3492: من مربی یوگا و خودآگاهی هستم و می خواهم از وسیله ای که شما بر ایم ارسال کردید در تمرینات مربوط به تقویت ذهن استفاده کنم. انشاالله که بتوانم مروج خوبی برای تولیدات شما باشم.