walden-pond

comtobeافسانه هایی در باره ته نشست آهک شیر آب و سنگ کلیه( کد 0500)

آیا ته نشست های آهک شیر آب سبب سنگ کلیه می شود؟ آیا آب سخت مشکلات سلامتی دیگر به همراه دارد؟

حدود 30 درصد مردم اسپانیا و ایتالیا آبی می نوشند که سختی کلسیم دارد. بخش هایی از امریکای شمالی هم همین وضعیت را دارد. آیا آن ها حق دارند نگران باشند، یا همه چیز فقط به ذهنیت منفی بیماران ربط پیدا می کند؟

ما مصمم به جستجو و پرده گشایی افسانه ها شدیم.

از اکسالات تا کلسیم( کد 0497)
آیا می دانستید که از هر 10 نفر یکی در طول عمر خود به سنگ کلیه مبتلا می شود؟ مطالعات اخیر نشان داده اند که نرخ های سنگ کلیه در سراسر کشور رو به افزایش می باشند.( مطلب ترجمه است. مترجم) دانش جدید باور دارد که بعضی از تصورات غلط ممکن است در این افزایش متهم باشند.