5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

محدودیت ها و مزایای کمپوست ساز معلق( کد 0363)

کمپوست سازهای معلق یکی از سخت ترین وظایف کمپوست سازی را برای باغداران به انجام می رسانند: چرخاندن توده کمپوست. در سطل های کمپوست سازی باز که فضایی برای کاربرد وسیله وجود دارد، این کار معمولا با یک چنگال انجام می شود. چرخاندن توده با هوادهی و اختلاط مواد کمپوست سازی داغ با موادی که اخیرا اضافه شده اند به فرآیند کمپوست سازی سرعت می بخشد و با اعمال فعالیت میکروبی، کمک به تجزیه مواد تازه می کند. نتیجه یک کمپوست غنی و آماده برای استفاده است.

نقاط قوت و ضعف کمپوست سازهای معلق( کد 0362)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.