5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

یکی از سوالات کارفرماها در مقوله استخدام، "چه کسی را استخدام کنم؟" است و دیگری را ، قطعا، باید "چه کسی مناسب کدام پست سازمانی می باشد؟" قلمداد نمود.
اینکه هر یک از جویندگان کار، رزومه خود را به شکلی ویژه تنظیم می کنند کار استخدام کارفرماها را سخت نموده و بسیاری از ایشان را وا می دارد با درست کردن یک فرم مشترک و خاص محل فعالیت، کار مقایسه بین درخواست کنندگان را ساده تر گردانند.


متاسفانه، در بسیاری از این فرم ها مواردی از قبیل رزومه تحصیلی و میزان علاقه به فعالتی خاص و نوآوری ها و خلاقیت ها چندان که باید و شاید ارزشگذاری نشده و روی این حساب بیم آن می رود که کارفرماها دست به گزینش افرادی که از میان داوطلبان مردود شده صلاحیت کمتری برای تصدی پست و سمت خالی دارند، بزنند.
لذا، ما این صفحه شخصی را به عنوان نمونه ای که کار مقایسه را آسانتر می کند آورده ایم و در تهیه آن سعی کرده ایم نقاط قوت و ضعف در کنار هم خود را نشان دهند؛ باشد تا هم کارفرماها قادر شوند افراد مناسب تری را گزینش نمایند و هم جویندگان کار بتوانند بیشتر و بهتر به نقاط ضعف و قوت خود پی برده و در کاستن از نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، اقدامات مثمر ثمری بر دارند.
ذکر این نکته کاملا به جاست که این نمونه، نمونه کاملی نیست و بر پایه تجارب حاصل از سال ها فعالیت در شرکت ها و دفاتری که فیلد کاری کاملا متفاوت داشته اند و طی مقاطع و مدارج تحصیلی عالی و انجام( و عدم انجام!) وظایف محوله، از کار کارشناسی گرفته تا مدیرت پروژه، پای بر عرصه وجود گذارده و بدون شک قابلیت خیلی بهتر شدن را دارد.
مشخصات شخصی:
نام: محمد
نام خانوادگی: نصرت ماکویی
نام و نام خانوادگی مصطلح: محمد ماکویی
( از ذکر بقیه مشخصات شخصی به دلیل بی اهمیت بودن در مقوله استخدام صرف نظر گردیده است)
1- خلاصه رزومه تحصیلی: دارای مدرک مهندسی بهداشت محیط در مقطع کارشناسی ارشد
2- خلاصه رزومه کاری:

REZ001
3- خلاصه رزومه سوابق تحصیلی:

REZ002

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2- رزومه کاری( به تفکیک فعالیت ها)
2-1- بهداشت مواد غذایی؛ 5 سال

REZ003
2-2- آب و فاضلاب؛ 15 سال

2-2-1- مدیریت پروژه آب؛ 3 سال
2-2-2- مدیریت پروژه فاضلاب ؛ 9 سال
2-2-3- طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب ؛ 2 سال
2-2-4- طراحی تصفیه خانه فاضلاب ؛ 1 سال
2-2-1- مدیریت پروژه آب

REZ004
2-2-2- مدیریت پروژه فاضلاب

REZ005

2-2-3- طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب

 REZ006

نام پروژه سال انجام کارفرما محل کار
شبکه جمع آوری فاضلاب گناوه 1380-1382 شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر فرپاک

2-2-4- طراحی تصفیه خانه فاضلاب

REZ007
2-3- مدیریت پسماند و بیوگاز خانگی

REZ008

2-4- ارزیابی زیست محیطی

REZ009

2-5-توجیه فنی، اجتماعی، اقتصادی

REZ010

 

3- خلاقیت و نوآوری

REZ015

4- توانایی کار با نرم افزار

REZ016

میزان آشنایی: عدم آشنایی(ع) آشنایی کم(ک) آشنایی متوسط(م) تسلط کامل(ت)

5- میزان آشنایی با زبان انگلیسی

 REZ017


6- تالیف و ترجمه

 REZV018

8- اولویت ها و علایق شخصی فعالیت
8-1- مدیریت تولید و ساخت دستگاه های مرتبط با حوزه مدیریت پسماند
8-2- انجام آنالیزهای مالی اقتصادی مربوط به طرح های فاضلاب
8-3- مدیریت پروژه طرح های فاضلاب
8 -4- ارزیابی زیست محیطی مربوط به طرح های فاضلاب و تهیه گزارش توجیه زیست محیطی، فنی و اجتماعی
9- نقاط قوت و ضعف ویژگی های فردی و حرفه ای

REZ019
صفحه نخست صفحه شخصی

 

تماس: 09122039437