5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

 

6 BUKASHI GASHANG1V

1- رابطه زائدات غذایی و آشفتگی ذهنی چیست؟

 وجود زائدات غذایی، در واقع، آشفتگی ذهنی را، از لحاظ اندازه، چشم انداز و تاثیر، بوجود می آورد.

2- چقدر از غذاهای تولیدی انسان در هر سال تلف می شود؟

مطابق با یافته های سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد، یک سوم تمام غذاهای تولیدی برای مصرف انسان، حدود 1.3 میلیارد تن، هر ساله، از دست می روند یا تلف می شوند.

3- وقتی زائدات غذایی را از دیگر زائدات جدا نمی کنیم، چه می شود؟

وقتی زائدات غذایی، در عوض جدا شدن، با دیگر زباله ها مخلوط می شوند، آنچه که می توانست بازیافت شود را آلوده می سازد.