walden-pondاهداف عمده و دراز مدت گروه فنی تخصصی "یاشار بوم راشین" به قرار زیر است:
1-سامان دهی به جمع آوری و بازیافت زباله به گونه ای که نه تنها زباله های تر و خشک در مبدا از یکدیگر تفکیک شوند,بلکه انواع زباله های بازیافتی همچون شیشه,آهن آلات ,کاغذ و ... جداگانه جمع آوری شده و مورد استفاده قرار گیرند!
2-سامان دهی به جمع آوری و تصفیه فاضلاب به گونه ای که تمامی فاضلابهای خانگی و صنعتی در حدی تصفیه شوند که استانداردهای ملی را برآورده کرده و سپس وارد منابع پذیرنده شوند!
3-ساماندهی به آلاینده های خروجی از دودکش صنایع و اگزوز وسایط نقلیه موتوری به گونه ای که استانداردهای خروجی آلاینده ها را برآورده نموده و موجب گردند که درصد وقوع هوای ناپاک در جای-جای کشور عزیزمان به حداقل برسد!

4-سامان دهی به سر و صداهای تولیدی زیاد تر از حد مجاز و استاندارد به گونه ای که سرو صدای تولیدی حاصل از ساختمان سازی و "اثاث کهنه می خریم" و ...به کری موقت یا دائم اهالی شهرهای بزرگ منجر نشده و یا آرامش روحی و روانی ساکنین شهرهای بزرگ و کوچک را بر هم نزند!
5-سامان دهی به وضعیت کمی و کیفی آب مصرفی شهرها و روستاها به گونه ای که هم اتلاف و مصرف زیاده از حد آب به حداقل برسد و هم –آب-به اندازه ای تصفیه شود که با رعایت استانداردهای ملی,بیماری های نشات گرفته از مصرف آب با کیفیت پایین را به حداقل برساند!
6-سامان دهی به بهداشت مواد غذایی به گونه ای که مصرف مواد غذایی دارای آلایندگی میکروبی و شیمیایی که به دنبال خود شیوع و بروز بیماری های گوناگون را به همراه دارد, به پایین ترین حد قابل اجرا برسد!
7-سامان دهی به روش های دفع زباله به گونه ای که هر زباله ای به بهترین شیوه دفع شده و از امحا زباله هایی که امکان استفاده مجدد آنها وجود دارد,پرهیز گردد!
8-سامان دهی به پراکندگی زباله در محیط زیست به گونه ای که هر یک از آحاد مردم سرزمینمان نه تنها خویشتن را موظف به قرار دادن زباله های تولیدی خویش در زباله دان بدانند,بلکه خود را ملزم به جمع آوری زباله های دیگرانی بدانند که به علت بی فرهنگی زباله های خود را در محیط زیست رها ساخته اند!

9-سامان دهی به وفور و شیوع جوندگان و ناقلین و حشرات موذی به نحوی که نه در مغازه ها و قصابی ها و رستوران ها مگس پر بزند و نه در کوچه ها و خیابان ها و جوی ها و به ویژه جوی های حاشیه خیابان ولی عصر تهران شاهد و ناظر موش هایی که با آسودگی خیال زندگی می کنند,باشیم!

10-سامان دهی به وضعیت بهداشتی رستوران های بین راه و به ویژه توالت و دستشویی آن ها