5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

1-فرق کمپوست با کود چیست؟

ج- https://www.yarabumco.ir/index.php/photogallery

2- چقدر طول می کشد؟

پاسخ این سوال محدوده گسترده ای را در بر می گیرد زیرا وابسته به فرآیند مورد استفاده,موادی که کمپوست می شوند و این است که کمپوست چگونه مدیریت می شود.شاید مهمترین مسئله نوع استفاده از کمپوست باشد :بسیاری از محتویات کمپوست بلافاصله مورد استفاده مالچ پاشی قرار می گیرند در حالی که ماهها طول می کشد تا جوانه های حساس شروع به رشد و نمو نمایند.در اینجا ما فرض می کنیم که کمپوست مورد استفاده باغی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

41- آیا توده/ سطل کمپوست باید در سایه یا خورشید قرار گیرد؟

یک نقطه آفتابی بهترین است، زیرا گرمای خورشید سرعت تجزیه را ازدیاد می بخشد. هرچند، توده سریع تر خشک می شود و نیاز به آب گیری مکرر تر از توده واقع در سایه دارد.

42- چه زمانی یک توده بیش از حد کوچک گرم می شود؟

برای کمپوست داغ، ما حداقل ابعاد 3 فوت در 3 فوت در 3 فوت را توصیه می کنیم. عایق سازی بالا یا جوانب کمک به نگهداری دما در فرآیند می کند.

43- چطور بدانیم زمان زیر و رو کردن توده کمپوست فرا رسیده است؟

اگر کمپوست داغ درست می کنید، زمانی که درجه حرارت داخلی زیر 100 درجه فارنهایت می رسد زیر و رو کنید.