نیم نگاه


midanidVERY

 5comver0007

 09190288290      09224055895      02188331528      09122039437    

مژده! مژده: برای رفاه حال خریداران و مشتریان "بوکاشی" سبوس 600 گرمی که برای دو مرحله نیاز متقاضی را بر طرف می کند و کم جا هم هست تولید کرده ایم. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

نبرد پر هزینه رامسری ها با زباله؛ 800 میلیارد ریال در سال

جمع آوری و دفع زباله رامسر با نرخ و محاسبات امروزی در حالی سالانه بیش از 800 میلیارد ریال برای شهروندان این شهر گردشگر پذیر هزینه می تراشد که می توان با اجرای طرح های زیر ساختی و اجتماعی مرتبط با مدیریت پسماند مانند تفکیک زباله از مبدا این رقم را حتی به نصف کاهش داد و علاوه بر درآمد زایی، مبلغ صرفه جویی شده را به توسعه زیر ساخت های شهر اختصاص داد.

RAMSAR

سایت زباله کلاکولی در قلب جنگل های رامسر روزانه پذیرای 70 تا 80 تن زباله است که این رقم در حضور مسافران به بیش از 120 تن هم می رسد.

زباله چالش مهم استان های شمالی است که در برخی شهرها به بحران و فاجعه تبدیل شده و در بعضی شهرها هم در حال رسیدن به مرز بحران است؛ رامسر هم یکی از شهرهایی است که با همه زیبایی ها و شهرت بین المللی اش در حوزه گردشگری و محیط زیست، با این معضل بزرگ دست و پنجه نرم می کند. سایت زباله کلاکولی در قلب جنگل های رامسر روزانه پذیرای 70 تا 80 تن زباله است که این رقم در ایام حضور مسافران به بیش از 120 تن هم می رسد.

نبرد رامسری ها با زباله اکنون پر هزینه و بدون خروجی است. حدود 70 میلیارد ریال در ماه یا به عبارتی بیش از 800 میلیارد ریال در سال، اعتباری است که برای جمع آوری و دفع زباله های شهر رامسر هزینه می شود، اعتباری که با برنامه ریزی صحیح در مدیریت پسماند می توان بخش قابل توجهی از آن را صرف توسعه شهر کرد.

با این نگاه می توان این گونه تصور کرد که بخش زیادی از اعتباراتی که می توانستند صرف ساخت پل چهارم صفارود، تهیه زمین برای مجتمع فرهنگی، اجرای پیاده راه ساحلی، تجهیز سایت زباله اشکته چال و دیگر طرح های زیر ساختی رامسر شوند همراه با زباله ها دور ریخته شدند.

بررسی ها و آمارهای رسمی نشان می دهد که از بودجه 285 میلیارد تومانی شهرداری رامسر در سال 1402 حدود 170 میلیارد تومان در بخش عمرانی و مابقی صرف امور جاری این نهاد شد که از این میزان 75 میلیارد تومان به مدیریت پسماند اختصاص یافت. یعنی حدود یک چهارم بودجه شهرداری رامسر در سال 1402 صرفا برای بخش جمع آوری و مدیریت پسماند هزینه شده است، مبلغی که با نگاه توسعه محور می توان گفت دور ریخته می شود.

اگرچه شهرداری رامسر در سال های گذشته اقدامات گوناگونی اعم از ساخت خط پردازش زباله و مواردی از این دست را برای مدیریت زباله در سایت کلاکولی زباله انجام داده است، اما هنوز تا رسیدن به زیر ساخت های لازم برای دفع مطلوب زباله و درآمدزایی از آن فاصله زیادی وجود دارد. برنامه های تفکیک زباله از مبدا هم در شهرستان مانند سایر نقاط کشور اثر گذار نبوده و به نتیجه نرسیده است و ساز و کارهای درآمد زایی از زباله هم وجود ندارد.

جای خالی قوانین الزام آور

در همین باره یک کارشناس طراحی روش های مدیریت پسماند با تاکید بر اهمیت تفکیک زباله از مبدا می گوید: تغییر در ذهنیت مردم و اتخاذ و اجرای راهکارهایی برای کاهش تولید زباله از مبدا مشروط به تدوین طرح جامع مدیریت پسماند و در نظر گرفتن فوانین الزام آور با جریمه های قابل توجه است.

منصوره شعبانی با بیان اینکه اعمال قوانین سختگیرانه در موارد مختلفی مانند اجباری شدن بستن کمربند ایمنی در کاهش اعمال مجرمانه اثر گذار بوده است، می افزاید: تا زمانی که ساز و کارهای قانونی در بخش پسماند تدوین و اجرایی نشود و محیط زیست و چالش های آن در اولویت مدیران سطوح مختلف قرار نگیرد، معضلات بخش پسماند نه فقط رفع نمی شود، بلکه هزینه های آن در ابعاد گوناگون روز به روز افزایش می یابد.

وی ادامه می دهد: عملکرد شهروندان و مدیرانی که در بخش مدیریت پسماند مشارکت دارند و پیشرو هستند باید با مشوق هایی تقویت شود و در نقطه مقابل هم مدیران و شهروندانی که در این باره کوتاهی می کنند تنبیه شوند. چه بسا بسیاری از مدیران به دلیل آنکه اقداماتشان در مدیریت پسماند نادیده گرفته شده است، انگیزه خود را از دست دادند و اقدامات محیط زیستی را از اولویت خود خارج کردند.

قسمت دوم