نیم نگاه


midanidVERY

 5comver0007

 09190288290      09224055895      02188331528      09122039437    

مژده! مژده: برای رفاه حال خریداران و مشتریان "بوکاشی" سبوس 600 گرمی که برای دو مرحله نیاز متقاضی را بر طرف می کند و کم جا هم هست تولید کرده ایم. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

کمپوست سازی بوکاشی؛ کاهش زایدات غذایی در خانه


احساس خوبی از برگرداندن سبزیجات پلاسیده به سوپ ندارید؟ خرد کردن مواد غذایی نامطلوب و کنار گذاشتن خوراک و قرار دادن آن در سطل آشغال یا دور انداختن میوه ای که لکه های زشتی دارد، به نظر نمی رسد که کار و روش درستی محسوب شود. متاسفانه، همه این کارها انجام می شوند.

کمپوست سازی بوکاشی، که جور های مختلفی تلفظ و نوشته می گردد، یک راه جدید برای مواجهه با خرده ریزهای آشپزخانه است. هواداران سیستم ادعا دارند که سیستم بوکاشی دارای مزایایی که در کمپوست سازی سنتی دیده نمی شود هست. ما در اینجا از نزدیک نگاهی به کمپوست سازی بوکاشی انداخته و افسانه ها را از واقعیت ها جدا ساخته ایم.