walden-pondمارها اساسا مشکل هستند، زیرا مردم متمایل هستند که آن ها را بترسانند. درست است که بعضی مارها سمی هستند، اما وحشت از مار نباید جنبه عمومی داشته باشد. شکایت ها:
مارها در حیاط یا قلمرو من هستند.
مارها داخل خانه یا گاراژ هستند.
مارها زیر انبار یا عرشه هستند.

این دورکننده ها صد در صد ایمن و صد در صد قابل تجزیه زیستی هستند.
مارها از بدترین فوبیاها هستند و سابقه شان به هزاران سال قبل بر می گردد. آن ها از ترسناکترین آفات دنیا هستند، ولی این موضوع دست حرفه ای های مدیریت آفات را بازتر گذارده و دور کردن مارها می تواند به آن ها کمک نماید.