walden-pond1- انواع محصولات
انواع مختلف سقف ها، با مقاومت مختلف در برابر خطر آتش سوزی وجود دارند و لازم و ضروری است که مالک ساختمان یا طراح دقیقا نیاز خود را دانسته، از درجا بودن یا نبودن سقف اطلاع حاصل کرده و از میزان مقاومت سقف در برابر خطر آتش سوزی آگاه گردد. ضروریات به 4 نوع اصلی تقسیم می شوند:

سقف- یک عنصر مهم حفاظت غیر فعال ساختمان در برابر آتش سوزی
سقف ها
حفاظت غیر فعال در برابر آتش سوزی
حفاظت سقف ها در برابر آتش سوزی
در حفاظت غیر فعال در برابر آتش سوزی، سقف بصورت یک آستر به اضافه قالب کاری حفاظتی مشتمل بر قلاب ها، لوازم و هر ماده عایق سازی در نظر گرفته می شود. سقف ها عموما به عنوان یک عنصر ساختمانی در نظر گرفته نمی شوند، ولی یک سطح تمام شده، سازه سقف زیرین یا کف طبقه بالا را مخفی می سازد.