walden-pondمواد شیمیایی خطرناک در هنگام نشت بسته به شرایط و محیط به گونه های مختلفی واکنش نشان می دهند.سرویس حفاظت از آتش سوزی جنوب ناحیه موراویان در همکاری با پلیس جمهوری چک توصیه هایی برای شرایط نشت مواد شیمیایی خطرناک نموده است.

هشت عامل ایجاد سرطان را بشناسید!
سرطان بیماری ترسناک و پیچیده ای است.اگر شناخت سرطان در مراحل اولیه باشد و فرد از خوش اقبال ها محسوب شود می توان امیدوار بود که او سال های طولانی زندگی کرده و تندرست بماند.با این حال هر سال افراد زیادی به سرطان مبتلا می شوند و متاسفانه همه آن ها زنده نمی مانند.اغلب سرطان ها به چند عامل وابسته هستند هر چند پژوهش ها عوامل متعددی را در بروز سرطان موثر می دانند.برخی از این عوامل آشکار و قابل پیشگیری هستند و بعضی هایشان به سادگی به ژنتیک ربط پیدا می کنند.هرچند احتمال آسیب رسانی خیلی از سرطان ها بالاست این نبود دسترسی به مراقبت های پزشکی و یا مراقبت های پزشکی نامناسب است که در خیلی کشورها و شاید تمام دنیا باعث می شود که نرخ بقای بیماران به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.