walden-pondهشت عامل ایجاد سرطان را بشناسید!
سرطان بیماری ترسناک و پیچیده ای است.اگر شناخت سرطان در مراحل اولیه باشد و فرد از خوش اقبال ها محسوب شود می توان امیدوار بود که او سال های طولانی زندگی کرده و تندرست بماند.با این حال هر سال افراد زیادی به سرطان مبتلا می شوند و متاسفانه همه آن ها زنده نمی مانند.اغلب سرطان ها به چند عامل وابسته هستند هر چند پژوهش ها عوامل متعددی را در بروز سرطان موثر می دانند.برخی از این عوامل آشکار و قابل پیشگیری هستند و بعضی هایشان به سادگی به ژنتیک ربط پیدا می کنند.هرچند احتمال آسیب رسانی خیلی از سرطان ها بالاست این نبود دسترسی به مراقبت های پزشکی و یا مراقبت های پزشکی نامناسب است که در خیلی کشورها و شاید تمام دنیا باعث می شود که نرخ بقای بیماران به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.

حذف آزبست,هر آنچه که می خواهید و لازم است در باره آزبست بدانید
این همان نوشته ای است که مدام از آن طفره می رفته ام.چرا؟چون هنوز تحت تاثیر شوک ناشی از آن به سر می برم.جان کلام اینکه اگر شما هم از آن کسانی هستید که گمان دارند در خانه ای بی آزبست زندگی می کنند ممکن است تا حد مرگ در اشتباه باشید.خود من از کسانی بودم که گمان می کردم در خانه ای بدون آزبست زندگی می کنم اما من هم به شدت در اشتباه بودم.