walden-pondدر باره دورکننده های مارها حرف های زیادی زده شده، اما علیرغم اینکه شواهد خوبی بی تاثیری آن ها را نشان می دهد، خیلی ها ترجیح می دهند کماکان از توصیه های قدیمی ها استفاده کنند.
در باره دورکننده های مار حرف های زیادی زده شده و کشورهای مختلف از ترکیبات متفاوتی برای دور کردن مارها استفاده کرده اند. افریقای جنوبی بیش از سهم مجازش بوئررات( نسخه کشاورزی) دارد و آن را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده است. بالای این فهرست مایع "جیس" است، ضد عفونی کننده جان جیس در 1877، که در دنباله آن کلر، نفتالین، روغن قدیمی یا دیزل، دور کننده های مار تجاری در دسترس، گیاهانی شامل سیر و شمعدانی می آیند.

مارها اساسا مشکل هستند، زیرا مردم متمایل هستند که آن ها را بترسانند. درست است که بعضی مارها سمی هستند، اما وحشت از مار نباید جنبه عمومی داشته باشد. شکایت ها:
مارها در حیاط یا قلمرو من هستند.
مارها داخل خانه یا گاراژ هستند.
مارها زیر انبار یا عرشه هستند.