walden-pondفهم تجهیزاتی که شغل شما روزانه مورد استفاده قرار می دهد ضروری است تا شغل شما،همکارانتان و مشتری ها در برابر آتش سوزی مورد محافظت قرار گیرند.
دانستن آنچه که تجهیزات انجام می دهند و اهمیت اطمینان از عملکرد مناسب آن ها نخستین گام در ایجاد و بهره برداری از یک آشپزخانه سالم است.
دیاگرام زیر نشان دهنده سیستم هواکش عمومی آشپزخانه، اجزای اصلی که آن را شکل می دهند و جایی که هر قطعه از سیستم قرار می گیرد است.

آنچه شما نیاز دارید در باره هواکش دود و بخار و سیستم تهویه رستوران ها بدانید
مفاهیم تهویه آشپزخانه رستوران
وفق قوانین ساختمانی و تندرستی در بالای جایی که آتش تولید می شود مهم است که هواکش دود و بخار حرفه ای و سیستم تهویه آشپزخانه تجاری وجود داشته باشد تا به همراهی هم محیط تمیز و حیاتی را برای گروه همکاران تامین نمایند.آشپزی تجاری هوای شدیدا بارگیری شده از چربی و آلاینده ها را تولید می کند.لذا یک سیستم خوب طراحی شده جریان هوای خوب و محیط زیست بی بو را فراهم خواهد نمود.هر سیستم نیازمند این است که با محاسبات دقیق مهندسی طراحی شود، زیرا این کار با توجه به فشار استاتیک و جریان هوا، مقاومت هوا، حجم هوا و نکات دیگری همچون کل بی تی یوی تولید شده توسط تجهیزات آشپزی، نوع تجهیزات آشپزی(فرهای زغالی و بریان کننده ها دود بیشتری تولید می کنند)، تعداد خم های کانال(که روی فشار استاتیک تاثیر می گذارد) و طول هواکش و کانال انجام می شود.هر نوع اطلاعات غلطی منجر به عدم برآورده شدن مقررات ساختمانی و آتش سوزی می گردد.وقتی معمار شما طرح را به دپارتمان تندرستی ارائه می دهد، برگ محاسبات هواکش مورد نیاز است و فرمول زیر باید حل شود: