walden-pondحشره کش کامن را می توان حشره کشی نامید که اسم خوبی بین مشتریان برای خود فراهم ساخته است. از آنجا که برخی از دوستان، خواهان کسب اطلاعات بیشتر در باره این حشره کش هستند،تصویر این حشره کش که حاوی اطلاعات تولید کننده می باشد را در ذیل آورده ایم

نکاتی برای گرفتن گربه هایی که دم به تله نمی دهند
به نظر می رسد که در هر جمعیتی، دست کم یکی که همکاری نمی کند وجود دارد. موضوع این نیست که چقدر غذا ذخیره می کنید یا چقدر پول برای جوجه سرخ شده، ماکرل، ساردین، تن سفید جامد یا گوشت گاو عالی کبابی خرج می کنید. قبل از تسلیم شدن و سعی کردن در پیدا کردن جایی دیگر برای زندگی که گربه ناآرام نداشته باشد( چه خبر خوبی!) سعی کنید روش های اثبات شده زیر را هم امتحان نمایید: