walden-pond

comtobeچطور سوسک ها را بکشیم؟( کد 0460)
دیروز من مقداری کوکی کشنده درست کردم. نه، بی شوخی.... آن ها واقعا کشنده بودند( ساخته شده از سم) من از آشپزی لذت نمی برم؛ اما قصد دروغگویی هم ندارم. ساخت این بسته ویژه موجب لذت بردن من گردید.

انواع سوسک ها، راههای مقابله طبیعی، سوالات مکرر مربوطه( کد 0459)
آفات حشره ای کمی مقاومتر از سوسک های معمولی هستند و غیر از جونده ها، آفات کمی به اندازه آن ها موجبات واکنش منفی صاحبخانه ها و ساکنین آپارتمان ها را فراهم می آورند. این آفت حشره ای سمبل کثافت و نجاست شناخته شده است.