walden-pondهیچ چیز بدتر از این نیست که در باغ قدم بزنید و دیدن یک مار شگفت زده تان کند.فقط کافی است که این مار روی شما بپرد!
اغلب دورکننده های تجاری مارها از ماده شیمیایی نفتالین استفاده می کنند که سبب آسیب کبد و آنمی شده و توسط EPA سرطانزای محتمل انسانی در کلاس C شناخته می شود.پس آن ها مارها را قطعا دور می کنند و یا می کشند، هر چند برای دیگر حیوانات و از جمله شما هم خطرناکند.بسیار محتمل است که مارها بطور طبیعی دور شوند.

اختلاف بین انواع مختلف فضولات آفات
فضولاتی دارید اما نمی دانید متعلق به کدام آفت است؟آن را با نمودار/جدول آفت مقایسه کنید تا ببینید با کدامیان آن ها شباهت دارد.اگر نیاز به کمک برای از میان برداشتن آفات خود دارید از یک متخصص کنترل آفت کمک بگیرید.