walden-pondآیا پختن باقیمانده آفت کش ها را تخریب می کند؟
اغلب آفت کش ها ملکول های الی پیچیده هستند و در برابر حرارت پایداری خیلی زیادی ندارند. با این حال تجزیه قابل اعتماد تمام ملکول های آفت کش ها محتملا نیاز به مجاورت با درجه حرارت بالای 100 درجه به مدت طولانی دارد. پس شما نمی توانید مطمئن باشید که پخت و پز های معمولی همه اثار آن ها را حذف می کنند.

موش از دیوار آجری بالا می رود؟
دیدن موشی که در کف خانه می دود اصلا نشانه خوبی نیست، اما از دیدن موشی که از آجر خانه بالا می رود چه احساسی پیدا می کنید؟ به این موضوع فکر نکنید، چون این فکر، ترساننده است. چطور موش ها به طور دقیق از آجر بالا می روند و چطور این اتفاق می افتد؟ اگر آن ها این قابلیت را دارند، چگونه می شود متوقفشان نمود؟
ما در این متن در باره مسایل زیر صحبت می کنیم: