walden-pond

comtobeمگس های گوشت و مگس های گوشتخوار( کد 0494)

نیاز دارید که بدانید

مگس های گوشت و مگس های گوشتخوار، مگس های خیلی عمومی هستند که با اجساد حیوانات در ارتباط می باشند.
مگس های گوشت و مگس های گوشتخوار تخم های خود را در حیوانات اخیرا مرده می گذارند. 5 تا 10 روز قبل از اینکه لاروها جسد حیوان را ترک کنند، آن را مورد هجوم قرار داده و پرسه می زنند تا برای درست کردن پوپ یک جای خشک پیدا کنند.

چطور از شرشان خلاص شویم
وقتی بوی جدید وارد اتاق های ما می شود، سخت است که به آن توجه نکنیم. بعضی از بوهای جدید خوشایند هستند، مثل کوکی های تازه پخته شده و یا پای سیب خانگی. دیگران، آن هایی هستند که ما ترجیحا ازشان فرار می کنیم، مثل حیوانات خانگی صدمه دیده و یا شیر فاسد. ولی بعضی بوها، جدا از خوب و بدشان، می توانند کاملا حیرت آور هستند.