walden-pondگفتن راحت تر از انجام دادن است. خودبینی را کنار بگذارید و نقش جهانیتان را بازی کنید.
اریک سولهیم و کاوه مدنی
فرمان در دست ما نیست، اگر تجارب موفق کاهش اعمال شده در کشورهای شرق آسیا در مبارزه با کووید 19 را بررسی نکنیم.

معمولا سموم شیمیایی مورد استفاده برای از بین بردن سوسک های آلمانی اثرات خوبی ندارند. این امر ممکن است به دلیل مقاوم شدن سوسک ها در اثر کاربرد بیش از حد سموم شیمیایی یا دلایل دیگر باشد.