walden-pondموشها جوندگان مزاحم و سمج هستند که خلاصی از شر آن ها اسان نیست.اینجا چندین روش تله گذاری موش را آورده ایم که شما را از شر موش ها راحت می کند.
روش 1
پیدا کردن موش

تله موش های مورد استفاده در کنترل جوندگان انواع گوناگون دارند.عمومی ترین و موثرترین آن ها تله های فنری , تله های چند گانه و تله های چسبی هستند.تله های فنری سالهاست که مورد استفاده هستند.انواع جدیدتر این تله ها را هم در برخی فروشگاهها می توان یافت.