walden-pondبه مجرد مشاهده این حشرات قهوه ای در آپارتمان, احساس انزجار وحشتناک کرده و فوری به فکر می افتید که چطور ان ها را در خانه از بین ببرید.برای آدم ها سخت است که دلباخته این مستاجرهای نامطبوع بشوند,الا اینکه بیولوژیست هایی که در باره پروژه های مهم مرتبط با سوسک ها کار می کنند باشند.

چطور لارو پشه را از بین ببریم،پنج تاکتیک درخشان
پشه ها حقیقتا میوه های خوردنی و شیره های گیاهی را می خورند.پس چه چیز نگران کننده است؟!اینکه "چه مرضی است که پشه ها ما را نیش بزنند؟"