walden-pondمن دوست داشتم در دانشکده در باره خلاصی از شر سوسک های حمام یاد بگیرم زیرا در بعضی از آپارتمان هایی که زندگی می کردم, با خاموش کردن چراغ ها خود را در معرض هجوم این چیزها می دیدم.البته من می دانستم چطور بخوبی تمیز کردن را انجام دهم و به هم اتاقی هایم اصرار کنم که این کار را بکنند.احتمالا به این وسیله جمعیت سوسک ها در حد قابل ملاحظه ای کم می شد و یا دست کم آن ها را برای زندگی به خانه همسایه ها می فرستاد.

چطور با بوراکس از شر سوسک ها راحت شویم؟
بور ترکیباتی دارد که کاملا خوب توسط حشرات انتخاب می شوند.اسید بوریک از مشتقات بوراکس است و چون کیفیت دور کنندگی ضعیفی دارد,در بازه زمان به سختی تجزیه می شود.بوراکس می تواند داخل اسید بوریک به خوبی فرآیند شود یا به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.محلول های اسید بوریک براحتی به تحت عنوان آفت کش در دسترس هستند.بوراکس و اسید بوریک آفت کش های با خطر کم هستند و فقط در غلظت های بالا موجب التهاب پوست و دستگاه تنفسی می گردند.پس در حالات معمولی اگر مورد بلع مستقیم قرار نگیرند, از تاثیرات تندرستی آن ها می شود صرف نظر نمود.