walden-pondریختن سفید کننده در زهکش سوسک ها را از بین می برد؟
در هنگام صرف صبحانه در آشپزخانه آخرین چیزی که مایلید ببینید سوسکی است که در اطراف سینک سر می خورد.
شوک حاصله از هر فنجان قهوه ای شما را سریعتر از خواب بیدار می کند ولی دانستن اینکه سوسک ها از زهکش شما به عنوان یک مسیر بزرگراهی استفاده می کنند می تواند حتی قویترین معده ها را هم به هم بریزد.

آیا امواج ماورای صوت فراری دهنده آفات واقعا کار می کنند؟!
وسایل دورکننده آفات و حشرات ماورای صوت مورد ادعا هستند که امواج صوتی فرکانس بالایشان برای جوندگان و حشرات تحمل ناپذیر می باشد.با این حال فرو کردن دو شاخه این وسایل در داخل پریزهای برق احتمالا به سادگی منجر به خاتمه یافتن مصیبت آفت نخواهد شد.به این علت قبل از سرمایه گذاری روی این وسایل بهتر است کاملا درک شود که آن ها چطور کار می کنند.