walden-pondآیکن 10 یا به عبارت بهتر آیکن 10WP سمی است که تبدیل به مایع شده و با آب کاملا اختلاط حاصل می کند(اصطلاح WP که مخفف WETTED POWDER است دقیقا به این خاصیت اشاره دارد.)

یک راهنما برای شناسایی انواع عمومی گونه های سوسک
صاحبخانه ها آن را بسیار متنفر کننده می خوانند.سوسک تنها به عنوان آفتی خزنده که در درجه حرارت صفر زنده می ماند و یک هفته بدون سر به سر می برد شناخته نمی شود.سوسک ها در محیط خانه به عنوان موجودی خوش خوراک که خطرات جدی تندرستی دارد شناخته می شوند.در حقیقت سوسک ها با خزیدن روی مواد آلی درحال فساد، میکروب ها را به برجستگی های روی پاهای خود منتقل کرده و آن ها را از طریق آلوده کردن مواد غذایی به انسان انتقال می دهند.بیماری هایی مثل اشرشیا کلی و سالمونلا اینگونه منتقل می شوند.