walden-pondپرندگان در بیشتر مواقع انگل نبوده و موجب ناراحتی مردم نمی شوند.ولی گاهی دیده شده که آن ها مفت خور بوده و غذا مصرف می کنند، به محصولات آسیب می زنند و ساختمان های اصلی و فرعی را آلوده می کنند.از قدیم مردم راههایی برای فراری دادن پرنده ها در اختیار داشته اند که از میان آن ها می توان به درست کردن مترسک و آویزان کردن چیزهای پر سر و صدا اشاره نمود.صنایع مدرن گستره ای از چنین محصولاتی در اختیار دارند.از طرف دیگر کشتن اغلب گونه های پرندگان غیر قانونی بوده و فقط یک کار غیر انسانی محسوب می شود.به این دلیل ما در این متن فقط توضیح می دهیم که چطور می توانید پرندگان را دور از خود نمایید.با مطالعه این متن شما خواهید فهمید که کدام روش های دور کردن پرنده ها توسط دانشمندان تایید شده اند، چه محصولاتی مطلقا بی خاصیت هستند و اینکه چرا یک بازدارنده همه فن حریف وجود خارجی ندارد.
هفت گام برای خلاصی از شر پرندگان
به منظور داشتن یک استراتژی کنترل موثر در برابر پرندگان، شما باید پلان عملکرد درست کنید.این ها گام هایی هستند که شما باید در پلان بگنجانید:

در این متن می خوانید:
اهمیت
شناسایی
چرخه زندگی
اجتناب از ورود ساس به خانه
نشانه هایی که می گویند ساس دارید