walden-pondتهویه چیست؟
تهویه، وارد کردن عمدی هوای تازه به داخل یک فضا و حذف هوای کهنه است. این امر برای حفظ کیفیت هوای یک فضا صورت می گیرد.
سازمان جهانی بهداشت در باره تهویه مرتبط با کووید19 چه می گوید؟

محاسبه نیازمندی های گرمایشی گلخانه
زمستان غرب میانه عموما سخت است. متوسط درجه حرارت روزانه در طی ماه های زمستان( نوامبر تا فوریه) در ایندیانا 33.6 درجه فارنهایت است. این درجه حرارت به میزان قابل ملاحظه ای پایینتر از درجه حرارت رشد بهینه( 65 تا 75 درجه فارنهایت) برای خیلی از محصولات است. بنابراین، در گلخانه های ایندیانا، در طی زمستان، گرمایش برای رشد گیاهان ضروری است. در این متن ما تشریح می کنیم که چطور نیازمندی های گرمایشی گلخانه را باید تعیین نمود.