نیم نگاه


midanidVERY

 5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

خریداران سطل تولید کننده کمپوست خانگی سوال کرده اند:

 

7860(خریدار سطل و سبوس بوکاشی): چرا شیرابه تولید نمی شود؟

پ: هنوز زود است، البته گاهی هرگز شیرابه تولید نمی شود که جای نگرانی نیست.