walden-pondبهترین مواد مورد استفاده برای ماسک های پارچه ای خانگی در طی همه گیری جهانی کووید19
خطوط راهنمای استفاده از ماسک های صورت در طی حالت اضطراری تندرستی عمومی بیماری کروناویروس وفق اطلاعات جدید تغییر کرده است. هر چند تمام سازمان های عمده تندرستی ماسک های صورت را برای استفاده عمومی توصیه نکرده اند، مراکز کنترل و پیشگیری ایالات متحده(CDC) توصیه به استفاده از ماسک های صورت شخصی در جوامع، به ویژه جاهایی که بیماری کووید19 وجود دارد، نموده است. این توصیه ها برای افراد بالغ و کودکان بالای دو سال صورت گرفته اند و جایگزین فاصله گذاری اجتماعی نیستند.

ماسک ها نشانه ای از مبارزه با کروناویروس هستند. اداراتی در ایالات متحده و هر جای دیگر توصیه می کنند، گاه الزام می نمایند، که مردم آن ها را بپوشند تا کمک شود تا از شیوع و گسترش این ویروس مرگ آور ممانعت به عمل آید.