walden-pondواهمه باکتریایی خشک کن های دست با هوای داغ
اگر از آدم هایی هستید که به هیچ قیمتی از توالت های عمومی استفاده نمی کنید، ممکن است به اندازه ناراحتی احساس معتبر بودن هم بکنید، زیرا مطالعات جدید دانشگاه کاننکتیکات و دانشگاه کوئینی پیاک می توانند چنین احساسات دوگانه ای را نصیب شما سازند. آن ها احتمال دادند که خشک کن های دست با هوای داغ باکتری های هوا را مکیده و آن ها را به دست های جدیدا شسته شده مشتری هایی که توقع ندارند انتقال دهند.

شاید باید کرونا وارد کشور می شد تا اهمیت شستشوی دست بر همگان واضح و روشن شود. با این حال باید انصاف داده و پذیرفت که وزارت بهداشت در طی سال هایی طولانی با الزام نصب اطلاعیه هایی که نحوه شستشوی صحیح دست ها را نشان می دهند، کارکنان دست اندرکار تهیه و توزیع غذا را با نحوه دست شویی درست آشنا کرده است.