walden-pondدر زندگی ما زیاد پیش می آید که از شنیدن در باره چیزهایی که باید رهایشان کنیم خسته شده و در عوض ترجیح دهیم به چیزهایی که باید رهایشان سازیم به شدت بچسبیم.
فویل آلومینیم چنین موجود عزیزی است.من از وجود آن در خانه می ترسم اما کمی شدید به آن چسبیده ام!
فویل آلومینیم ساده است.من از آن در خانه برای پوشش ظرف هایی که در ندارند استفاده می کنم.فویل برای نگهداری غذای روی باربیکیو استفاده می شود.این ماده در تهیه غذا استفاده شده و در هنگام اردو فوق العاده ساده تمیز می شود.(در واقع موجب تمیزی می گردد) چه کسی است که چیزی را نمی پیچد و آن را در زغال های آتش اردو نمی چپاند؟به مجرد شروع فصل اردو و هنگامی که به منوی غذای کمپ نگاه کردم،متوجه شدم که تا کدامین اندازه وابسته به راحتی فویل آلومینیم شده ام.

آیا غذاهای فریزری ایمن و سالم هستند؟هر ساله هزاران نفر به موسسات بهداشتی کنترل کننده گوشت و ماکیان زنگ زده و نگرانی خود را بابت غذاهایی فریزری شهرشان ابراز می دارند.سرگشتگی این عده از این واقعیت نشات می گیرد که تنها تعداد کمی از افراد می دانند فریز کردن چطور از غذاها محافظت می کند.در اینجا ما اطلاعاتی را ارائه می دهیم که به دیگران کمک می کند تا ضمن توجه به رابطه فریز کردن و ایمنی مواد غذایی متوجه گردند که غذاها را تا چه مدت می توان در فریزر نگهداری نمود.