walden-pondخطرات ایمنی دستکاری غذا در خرده فروشی های نان و شیرینی
به سبب زندگی های پر جنب و جوش امروز، نانوایی ها جاهای آماده سازی کالاهای خانگی پخته شده برای وعده های غذایی هر روزه، عملیات مدرسه و رویدادهای ویژه هستند. کالاهای پخته شده ممکن است از تولیدات کارخانه ای که در مغازه های خرده فروشی فروخته می شوند تا آیتم های پخته شده ویژه که در خود مغازه ها فروخته می شوند گسترده باشند. هم تاسیسات کارخانه ای و هم مغازه های نان و شیرینی، چالش های ایمنی عمومی غذا را تقسیم کرده و نیاز به طراحی مناسب برنامه های ایمنی غذا برای به حداقل رساندن خطرات محصولات نان و شیرینی و محیط زیست تولیدیشان دارند.

مقدمه
مسمومیت غذایی، که بیماری منتقله از طریق غذا هم نام دارد، بیماری ایجاد شده از طریق خوردن غذای آلوده است. ارگانیزم های عفونی، شامل باکتری ها، ویروس ها و انگل ها، یا سموم آن ها عمومی ترین عوامل موجد مسمومیت های غذایی می باشند.