walden-pond14 نکته فوری برای بهداشتی تر کردن رستوران
با بازگشایی سالن های غذاخوری، تمیز کردن های معمولی رستوران ها مهمتر می شوند.
قبل از اینکه کرونا ویروس خودی نشان دهد، شستشوی دست ها و ضدعفونی کردن سطوح، ستون های بهداشت هر رستوران بودند. در حالی که ویروس در حال گسترش است، این ستون ها ارزش و اهمیتی بیش از سابق پیدا کرده اند. در اینجا ما 14 نکته ای را بیان می کنیم که در دو دهه اخیر توسط متخصصین و در سمینارهای آن لاین به اشتراک گذارده شده اند.

1-معرفی
میکروارگانیزم ها در هر جای محیط زیست یافت می شوند؛ از خاک و آب گرفته تا غذا و هوا. میکروارگانیزم ها که میکروب هم نامیده می شوند عموما فقط با استفاده از میکروسکوپ دیده می گردند. باکتری ها در اغلب محیط های گرم و مرطوب یافت می شوند و هزاران نوع مختلف دارند. آن ها موجودات تک سلولی هستند که خیلی سریع تکثیر شده و می توانند از طریق غذا، هوا و خون گسترش یابند.