walden-pondدفاتر خدمات سلامت، که احتمالا با الگوگیری از دیگر کشورها پای بر عرصه هستی نهاده اند، بر مبنای ایده خوبی راه اندازی شده اند، اما متاسفانه تفاوت های موجود بین بخش خصوصی کشور ما و بخش خصوصی دیگر کشورها باعث شده که آن ها در ارتقا کیفیت بهداشتی اماکن تحت پوشش فاقد آن کارآیی بایسته و شایسته باشند.

خطرات ایمنی دستکاری غذا در خرده فروشی های نان و شیرینی
به سبب زندگی های پر جنب و جوش امروز، نانوایی ها جاهای آماده سازی کالاهای خانگی پخته شده برای وعده های غذایی هر روزه، عملیات مدرسه و رویدادهای ویژه هستند. کالاهای پخته شده ممکن است از تولیدات کارخانه ای که در مغازه های خرده فروشی فروخته می شوند تا آیتم های پخته شده ویژه که در خود مغازه ها فروخته می شوند گسترده باشند. هم تاسیسات کارخانه ای و هم مغازه های نان و شیرینی، چالش های ایمنی عمومی غذا را تقسیم کرده و نیاز به طراحی مناسب برنامه های ایمنی غذا برای به حداقل رساندن خطرات محصولات نان و شیرینی و محیط زیست تولیدیشان دارند.