walden-pondچطور ماهی تازه را تشخیص دهیم؟!
چندین معیار اساسی وجود دارد که پیروی از آن ها تازگی ماهی گرم یا یخ زدایی شده را تعیین می کند.این متن را بخوانید و خودتان را برای خرید آماده نمایید.

بسیاری از اصناف دوست دار این هستند که قبل از حضور بازرس بهداشت محیط و یا ممیز شاغل در دفتر خدمات سلامت، از مواردی که در هر بازدید مد نظر قرار می گیرد مطلع شده و قبل از تذکر و یا خدای ناکرده پلمپ نسبت به رفع ایراد اقدام لازم را مبذول فرمایند.این اطلاعات یک خوبی دیگر دارد و آن این است که صنف متوجه این موضوع که کدام ایراد مطروحه آیین نامه ای است و کدام نیست می گردد.لذا بر آن شدیم که مواردی که در بازدید هر صنف مورد توجه قرار می گیرد را عنوان نماییم تا مورد توجه اصناف محترم واقع گردد.